Seneffekter

En seneffekt er et helseproblem som starter under kreftbehandlingen og som varer mer enn et år etter på. Seneffekter kan ha varierende alvorlighetsgrad (1).

 

Seneffekter kan også være helseproblemer som oppstår etter kreftbehandlingen er ferdig. Seneffekter kan ha varierende alvorlighetsgrad (1). Seneffekter er ikke et problem som er spesielt for NET-kreft pasienter. Det er generelt for kreftpasienter. Mange som har gjennomgått kreftbehandling vil ikke utvikle seneffekter.

Seneffekter kan påvirke livskvaliteten. Noen bivirkninger melder seg umiddelbart etter behandling, andre oppstår lenge etter at behandlingen er over. Det kan gå så lenge som 10–20 år før man opplever seneffektene. Voksne som har vært behandlet for kreft som barn, kan få seneffekter så lenge som 30-40 år etter avsluttet kreftbehandling.

 

Fatigue

Fatigue (tretthet) er en følelse av å være unormalt trøtt, og angis av kreftpasienter som den mest plagsomme seneffekten de opplever. Flere mennesker opplever at livet endrer seg, mentalt så vel som fysisk, i forbindelse med kreftsykdom og behandling. Yteevne og energinivå kan bli redusert, noe som blant annet kan gå ut over det sosiale- og seksuallivet. Dette kan vedvare i lang tid etter at behandlinger er avsluttet. 

Studier viser at fatigue/økt trettbarhet, er noe av det som plager pasienter mest etter kreftbehandling.

Noen råd om hvordan leve med fatigue:

  • Energiøkonomisering – balanse mellom aktivitet og hvile ut fra ditt utgangspunkt:
  • Lev mest mulig regelmessig;  stå opp og legg deg til omtrent samme tid.
  • Sett av tid til hvile og ta små pauser i løpet av dagen.
  • Planlegge dagens aktiviteter, og gjør først de tingene som er viktigst for deg.

Forskning viser at regelmessig trening er bra, og da spesielt kondisjonstrening. Men du må aldri trene så hardt at du blir helt utmattet. Det er viktig at treningen er tilpasset ditt energinivå. Hvil alltid etter trening.

Oslo Universitetssykehus har jevnlig kurs vedrørende fatigue (2). Kurs med faglig informasjon med gode muligheter for spørsmål og dialog, gruppesamtaler og plenumsdiskusjon for erfaringsutveksling. 

 

Kreftrelatert stress

Kreftrelatert stress er et posttraumatisk stressymptom. En blir påført stress av en påvirkningsagent som er en påminnelse om en negativ opplevelse relatert til kreft. Det kan være f.eks når en tar medisin, når en venter på prøveresultater, ord eller personer, som gir assosiasjoner til kreftdiagnosen. Det bidrar til stress, uro eller engstelse.

 

 seneffekter

Livskvalitet

For å få bedre livskvalitet er det nødvendig og mulig å ta grep om sitt «kreftrelaterte stress», sier Haugland. Hun har sett pasienter få forandret livet sitt ved å møte dette stresset aktivt. De forandrer seg fra å være «passiv pasient» til selv å ta grep om livet sitt og ville styre det selv. Hemmeligheten består i å tørre å møte de utløsende stressfaktorene. Stressutløsende faktorer er individuelle, derfor er det ikke noen få og lett gjenkjennelige stress- faktorer vi snakker om hos NET-kreft pasienter. Det kan være så mangt. Symptomer er imidlertid en av de mest nærliggende stressfaktorene og kan oppleves som uovervinnelige.

 

Doktoravhandling om NET-kreft pasienters helserelaterte livskvalitet

Kreftsykepleier/PhD Trude Haugland skriver om kreftrelatert stress i sin doktoravhandling om NET-kreft pasienters helserelaterte livskvalitet(2). 

Den beste hjelpen kommer fra medpasienter, Kreftsykepleier/PhD Trude Haugland. Artikkel i NETverket. http://www.carcinor.no/images/stories/NETverket/12-NETverket%203-2012.pdf
NET-pasienters livskvalitet – en doktoravhandling, Kreftsykepleier/PhD Trude Haugland. Artikkel i NETverket. http://www.carcinor.no/images/stories/NETverket/13-4%20NetVerket%204-2013.pdf

 

Carcinoid hjertesykdom

Carcinoid hjertesykdom er en komplikasjon til nevroendokrine svulster, særlig de som oppstår i tynntarmen. Les mer her...

 

Mer informasjon

  • Seneffekter, Kreftforeningen (1)
  • Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende(2)
  • Lærings- og mestringssenteret Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet(3)
  • Nevroendokrin kreft, Kreftforeningen(4)

 

Kilder:

(1) Kreftforeningen https://kreftforeningen.no/om-kreft/seneffekter/
(2) Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende http://www.carcinor.no/images/stories/nevroendokrinkreft__pasient.pdf
(3) Lærings- og mestringssenteret Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet http://www.carcinor.no/images/stories/Nyheter/....
(4) Nevroendokrin kreft, Kreftforeningen http://www.carcinor.no/images/stories/Brosjyrer/....

 


Informasjon om nevroendokrin kreft som CarciNor deler er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos autorisert helsepersonell.

 

 

 

 

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button