Utredning ved nevroendokrin kreft

Undersøkelsene er viktige for å finne ut hvor i kroppen svulsten sitter, og om den har spredt seg (metastasert) til andre deler av kroppen. Resultatene av disse undersøkelsene vil danne grunnlaget for om du skal ha behandling, og i så fall hvilken behandling som vil være best for deg.

Første del av utredningen foregår vanligvis hos fastleger og lokalsykehus. Ofte henviser lokalsykehusene pasienten videre til regionsykehusene som har det endelige ansvar for utredning og behandling. Det gis ikke svar på alle undersøkelser med en gang. Det kan oppleves tungt å måtte vente på resultatet, men med enkelte undersøkelser tar det litt tid før man kan gi et komplett svar.

Ikke helt sjelden påvises den nevroendokrine svulsten tilfeldig i forbindelse med utredning av en annen tilstand. På samme måte finner man av og til ved obduksjoner en nevroendokrin svulst som ikke kan ha gitt symptomer og som ikke har noe med dødsårsaken til personen å gjøre. Således er det en del personer som har en nevroendokrin svulst uten at den noen gang gir opphav til plager.


NET-kreft er vanskelige å oppdage

NET-kreft gir ofte små og uklare symptomer og kan være vanskelige å oppdage. Størrelse, lokalisering, symptomer er faktorer som kompliserer utrednings arbeidet.

Størrelse – nevroendokrine svulster er ofte små, noen NET svulster kan være mindre enn én centimeter i størrelse.
Lokalisering – NET svulster kan oppstå nesten over alt i kroppen.
Symptomer – disse kan variere veldig, og noen pasienter har ingen symptomer i det hele tatt.
Tester – det er mange typer NET kreft, og en rekke av spesialiserte undersøkelser kan være nødvendig. En biopsi er et viktig verktøy for å komme frem til NET-kreft diagnose.

 

Prøver for å diagnostisere NET kreft

Det er en hel rekke forskjellige prøver, tester og røntgenundersøkelser som kan brukes til å finne en NET-kreft. Noen av disse prøvene gjøre for å lete etter hormonelle endringer som er utløst av kreftcellene, mens andre ser etter selve svulsten.

Det er ikke en standardgruppe prøver og undersøkelser som gjøres ved mistanke om NET-kreft. Hver enkelt pasient vil gjennomgå forskjellige kombinasjoner av disse. Rådfør deg med din lege eller det medisinske personalet om du har spørsmål om noen av disse prøvene eller undersøkelsene.

 

Mer informasjon

  • Kreftlex(1)
  • Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende(2)
  • The International Neuroendocrine Cancer Alliance (INCA), NET Cancer Day(3) 

 

Kilder

(1) Kreftlex http://kreftlex.no/no/Nevroendokrin-kreft.aspx 
(2) Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende http://www.carcinor.no/images/stories/nevroendokrinkreft__pasient.pdf
(3) NET Cancer Day http://netcancerday.org/learn-more/what-is-net-cancer

 

 

Informasjon om nevroendokrin kreft som CarciNor deler er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos autorisert helsepersonell.

 

 

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button