Urin og blodprøver

Ved disse prøvene vil legene se etter spesielle NET-kreft kjennetegn.

 

 

Spesielt CgA (chromogranin A), polypeptider i bukspyttkjertelen, insulin og gastrin, glucagons, neurotensin, VIP (vaso tarm peptisering) og for å påbevise en økning i et visst antall peptider og hormoner i blodet, men også for å sjekke hvor bra både lever og nyrer fungerer.  Om resultatene av disse prøvene antyder en forekomst av en NET-kreft så bør videre tester bli tatt.

Det er også en rekke andre biokjemiske tester som vil bli vurdert.

 

CgA (chromogranin A) 

CgA blir vurdert som den beste biomarkøren for diagnostisering av NET-kreft.
Ved NET-kreft finner en forhøyet CgA verdier i 80-100% av tilfellene.
En forhøyet CgA verdi kan også gi informasjon om svulsten vokser (4)

 

Døgnurin U5-HIAA

Ved døgnurin prøve samler man urin over 24 timer. U5-HIAA (hydroxyindoleacetic acid) er en substans som naturlig blir utskilt av kroppen. Opphøyde forekomster i en urinprøve kan indikere NET-kreft.

U5-HIAA (hydroxyindoleacetic acid) er en substans som naturlig blir utskilt av kroppen. Normalt vil man bare kunne finne ørsmå deler i urinen. Opphøyde forekomster i en urinprøve kan indikere NET-kreft, men flere prøver er nødvendig for å kunne bekrefte en diagnose. Denne prøven kan være negativ selv om en person har NET-kreft, slik at videre prøver er nødvendig.

Pasienten vil bli bedt om å unnvike visse typer mat før og etter denne prøven. I de internasjonale retningslinjene står det at ved måling av U5-HIAA skal pasientene unngå matvarer som inneholder mye tryptofan og medikamenter som kan påvirke serotoninnivået (for eksempel «lykkepiller» og kanskje også somatostatin hemmere) i tre døgn før målingen. I praksis er dette veldig vanskelig å følge opp både for pasient og lege.

Har du vært utsatt for måling av urin 5-HIAA?

I artikkelen "Har du vært utsatt for måling av urin 5-HIAA?" (4) sies det "at så lenge pasienten spiser det han/hun pleier å spise, vil U5-HIAA analysen reflektere det nivået han/hun ligger på. Og med stort sett den samme kosten vil variasjon fra en U5-HIAA måling til en annen være et bilde på sykdomssituasjonen."

Økt serotoninnivå er antatt å spille en viktig rolle i utvikling av carcinoid syndrom som finnes hos 10-18 % av pasientene med nevroendokrin kreft 
i tynntarm. Carsinoid syndrom er en samling symptomer: diare, flushing, carcinoid hjerte sykdom (fibrose), astmatiske symptomer og fluktuerende blodtrykk, av disse symptomene er flushing og diare de vanligste. Serotonin spiller altså en viktig rolle for en del NET-pasienter og måling av serotonin nedbrytningsproduktet U5-HIAA, som avspeiler serotoninnivået, er et nyttig verktøy både for diagnostisering, karakterisering og oppfølging av pasienter med nevroendokrine svulster. 

 

Mer informasjon

  • Kreftlex(1)
  • Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende(2)
  • The International Neuroendocrine Cancer Alliance (INCA), NET Cancer Day(3)
  • Advances in Diagnosis and Treatment of GI-NET. Professor Kjell Øberg(4)

 

Kilder

(1) Kreftlex http://kreftlex.no/no/Nevroendokrin-kreft.aspx 
(2) Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende http://www.carcinor.no/images/stories/nevroendokrinkreft__pasient.pdf
(3) NET Cancer Day http://netcancerday.org/learn-more/what-is-net-cancer
(4) Advances in Diagnosis and Treatment of GI-NET. Professor Kjell Øberg Dept. of Endocrine Oncology Uppsala University. Presentation in Nashville Oct. 2011 http://www.mc.vanderbilt.edu/documents/....

 

Informasjon om nevroendokrin kreft som CarciNor deler er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos autorisert helsepersonell.

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button