Utredning ved nevroendokrin kreft

Undersøkelsene er viktige for å finne ut hvor i kroppen svulsten sitter, og om den har spredt seg (metastasert) til andre deler av kroppen. Resultatene av disse undersøkelsene vil danne grunnlaget for om du skal ha behandling, og i så fall hvilken behandling som vil være best for deg.

Les mer …


Biopsi (vevsprøve)

Ved biopsi vil et vevsstykke fra den mistenkte svulsten bli analysere i et laboratorium av en patolog (histopatolog).

Les mer …


Gastroskopi - kikkertundersøkelser

Kikkertundersøkelser (endoskopi) er en fleksibel slange med kamera og lyssystem som kalles en endoskop. Dette brukes til å undersøke fordøyelseskanalen. 

Les mer …


Behandling av NET-kreft

Behandling foregår etter to prinsipper. Det ene er å helbrede (fjerne sykdommen), det andre er å forlenge livstid og lindre symptomer (minske ubehag). 

Les mer …


Medikamentell behandling

Injeksjoner av somatostatin analoger er mulig for å kontrollere noen av de plagsomme symptomene forårsaket av carcinoid svulster.

Les mer …


Embolisering

Om svulsten har spredd seg til leveren, så kan det være at pasienten blir tilbudt embolisering av leverpulsåren.

Les mer …


Alternativ kreftbehandling

Mange kreftpasienter får mer eller mindre velmenende råd om komplementær eller alternativ behandling. Noen pasienter ønsker også å benytte slik alternativ eller komplementær behandling.

Les mer …


Seneffekter

En seneffekt er et helseproblem som starter under kreftbehandlingen og som varer mer enn et år etter på. Seneffekter kan ha varierende alvorlighetsgrad (1).

Les mer …


Faglitteratur om NET-kreft

Det er mye faglitteratur og studier om nevroendokrin kreft tilgjengelig på nettet. Det aller meste er på engelsk men det finnes også noe på norsk. Her finner du noen aktuelle hefter og artikler som gir et godt innblikk i NET-kreft. Du finner flere aktuelle artikler på våre lenke-sider.

Les mer …


Urin og blodprøver

Ved disse prøvene vil legene se etter spesielle NET-kreft kjennetegn.

Les mer …


Røntgenundersøkelser

Det er en rekke røntgenundersøkelser som kan være aktuelle i forbindelse med mistanke om NET-kreft eller oppfølging av sykdommen. Disse kan være forskjellige, avhengig av hvor man er i sykdomforløpet.

Les mer …


Nukleærmedisinske undersøkelser

Diagnostisering av NET-kreft med nukleærmedisinske undersøkelser

Les mer …


Kirurgi

Kirurgi er den eneste behandlingsformen som kan kurere en NET kreft.

Les mer …


Strålebehandling

Radioaktiv isotopbehandling (PRRT (peptide receptor radionuclide therapy)) og strålebehandling.

Les mer …


Behandling med Lutetium 177 DOTATATE

Radionuklid-behandling med Lutetium177-DOTATATE er en målrettet strålebehandling av kreftceller.

Les mer …


Oppfølging

Pasientene med NET-kreft følges opp med 6 måneders intervaller, av og til hyppigere.

Les mer …


Forskning på NET-kreft

Forskning er et steg-for-steg prosess som innebærer innsamling og eksaminering av informasjon. Forskning innen NET-kreft er særdeles viktig for å forbedre vår forståelse av sykdommen og hvordan den kan bli behandlet.  

Les mer …


Nevroendokrin kreft - Et informasjonshefte til helsepersonell

Dette heftet er laget for helsepersonell som jobber med eller har spesiell interesse for pasienter med nevroendokrin kreft.

Les mer …


  • 1
  • 2

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button