Bli medlem

Ja, jeg vil gjerne bli medlem i CarciNor.

CarciNor har forskjellige medlemskategorier.

Medlem, årskontingent 400,-

Familiemedlem, årskontingent 75,-
(Et familiemedlem har samme bostedsadresse som medlem).

Støttemedlem, årskontingent 200,-

 

Button medlem medl

Bli medlem av CarciNor i dag her .....

 

Les mer om medlemskap i CarciNor og våre medlemskategorier her ......
Du kan også velge å gi et Gavemedlemsskap, Les mer her .....
Les mer om bedriftsvenn her....

 

Bakgrunnen for informasjonen vi etterspør er krav fra BUFdir på dokumentasjon på medlemsskap. CarciNor har et gjensidig forpliktende samarbeid med Kreftforeningen og følger Kreftforeningens etiske retningslinjer. All informasjon blir behandelt konfidensielt, ingen opplysninger vil på noe tidspunkt bli gitt videre eller delt med tredjepart. 

CarciNor følger kravene i personopplysningsloven og General Data Protection Regulation (GDPR) for enkeltpersoners personopplysninger. CarciNor har egne retningslinjer for personvern som er i henhold til bestemmelsene i personopplysningsloven. Les mer om CarciNors retningslinjer for personvern og medlemsregister her .....

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button