CarciNor er en anerkjent pasientorganisasjon

CarciNor er en anerkjent pasientorganisasjon både nasjonalt og internasjonalt, som en forening som arbeider for kreftpasienter og deres pårørende.

 

CarciNor er tilsluttet Kreftforeningen

KF tilsluttet Kreftforeningen-logo-sep12

CarciNor er tilsluttet Kreftforeningen. CarciNor har en gjensidig forpliktende samarbeidsavtale med Kreftforeningen og følger Kreftforeningens etiske retningslinjer. Foreningen er representert i Kreftforeningens representantskap ved styreleder.


 

 Bufdir logo RGB

CarciNor er godkjent av Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir), og er stønadsberettiget til tilskuddsordningen for funksjonshemmedes organisasjoner.

 

skatteetaten

CarciNor er godkjent av skattemyndighetene som organisasjon hvor giveren kan få skattefradrag for gaver til foreningen. Les mer om skattefradrag http://www.skatteetaten.no/no/

ExtraStiftelsen logo ms

CarciNor er godkjent av Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering som søker av midler fra Extrastiftelsen. CarciNor har fått godkjent en rekke prosjekter i Extrastiftelsen og har til sammen mottatt over 1 mil. kr.

 

Funkis LOGO trans

CarciNor er medlem av Studieforbundet Funkis. Funkis arbeider for å styrke, utvikle og koordinere voksenopplæringen i funksjonshemmedes og kronisk sykes organisasjoner. Gjennom Funkis arbeider CarciNor for voksenopplæring og for å fremme kunnskap om funksjonshemming, kronisk sykdom, helse og velferd.

 

grasrotandelen-logo

CarciNor er godkjent som mottaker av Grasrotmidler fra Norsk Tipping, og er registrert i Frivillighetsregisteret.

 

 

CarciNor er anerkjent internasjonalt

 

INCA logo

CarciNor er tatt opp som medlem i The International Neuroendocrine Cancer Alliance (INCA), som er den internasjonale organisasjonen for nevroendokrine (NET) kreftpasienter. 
CarciNor er medlem av INCAs representantskap, og sitter i reperesentantskapet styre ved styreleder.

 

NET Cancer Day

CarciNor er medlem av NET-kreft dagen. Den internasjonale dagen for opplysning om nevroendokrin kreft (NET-kreft), "Worldwide NET Cancer Awareness Day” blir arrangert 10. november hvert år. Dagen arrangeres for å øke oppmerksomheten, og skape bevissthet om nevroendokrin kreft.

 

ecpc logo

CarciNor er medlem av The European Cancer Patient Coalition (ECPC). ECPC er den europeiske kreftpasient koalisjonen. Ved medlemskap i ECPC er CarciNor anerkjent som en nasjonal pasientforening som arbeider for kreftrammede. ECPC representerer 337 medlemsorganisasjoner i 44 land i Europa. 

 

rareconnect

CarciNor bidrar med informasjon på "RareConnect", en europeisk ressursside for pasienter med sjeldne sykdommer.
”RareConnect promotes global conversation and collaboration to improve the lives of rare disease patients and assist the organizations that serve them.”En ressursside for sjeldne sykdommer, 

 

 

.

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button