Nyheter og nyhetsarkiv

Forskningsprosjekt på nettverk og kreft

sosial

 

Forskningsprosjekt på sosial nettverksstøtte og kreft.
- Å få omsorg og støtte er alfa og omega

Hvert år opplever ca. 4000 barn og unge at en mor eller far får en kreftsykdom. Fordi kreft er en alvorlig sykdom, innebærer dette som oftest en dramatisk endring i livssituasjonen til en familie. 

Barna kan oppleve engstelse og bekymring og vil ha behov for informasjon og støtte. De fleste foreldre har aldri vært i en slik situasjon, og mange er usikre på hvordan de kan støtte og hjelpe barna sine. Vi vet også at mange mennesker rundt familien ønsker å være til støtte og hjelp på ulike måter, men at de ofte er usikre på hvordan dette best kan gjøres i praksis. Ny forskning viser at familier med kreft etterlyser mer og langvarig hjelp fra sine omgivelser, mens nettverkene etterlyser opplæring og kunnskap om hvordan de best kan yte slik hjelp og støtte.

 

Senter for Krisepsykologi i Bergen har derfor startet opp forskningsprosjektet «Sosial nettverksstøtte og kreft».

 

Hensikten med forskningsprosjektet er å få mer kunnskap om sosial nettverksstøtte gjennom å teste virkningen av et kort opplæringsprogram for foreldre og de støttepersonene de velger ut. Programmet gjennomføres av erfarne psykologer hjemme hos familien. Deltakelse er gratis.

Vi ønsker derfor å rekruttere familier der mor eller far lever med kreft og har hjemmeboende barn mellom 10 -18 år fra hele landet. Er dette noe for deg eller noen du kjenner?

 

For mer informasjon:

- les om prosjektet på våre hjemmesider der også en brosjyre kan lastes ned: http://www.krisepsyk.no/prosjekter/sosial-nettverksstotte-og-kreft

- eller ta kontakt med prosjektleder May Hauken på telefon 55 59 61 80/415 49 612

-  eller mail: may.krisepsyk.no

 

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og Helsedirektoratet, og godkjent av Regional Etisk Komite for forskning.

 

 

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button