Nyheter og nyhetsarkiv

FORSKNING

CarciNors Forskningspris 2014

 Forskningsfond 2014 web

CarciNors Forskningspris for NET-kreft er utdelt på NET-kreft dagen.
For 2014 har CarciNor tildelt kr. 100.000.- til forskning, fordelt likt på to forskningsprosjekter.

Ved Kristin Viste, Haukeland Universitetssykehus (tv) og 
Raziye Boyar Cetinkaya, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus.

 

Blant de innkomn­e søknadene om forskningsmidler var det to som skilte seg klart ut. CarciNor anser begge for å være svært verdifulle for NET-kreft pasienter og har valgte å tildele midler til begge disse studiene.

Alternativer til døgnurinsamling for måling av 5-HIAA ved oppfølging og diagnostikk av nevroendokrine svulster fra tynntarm. 

Ved Kristin Viste, lege i spesialisering, ph.d, Haukeland Universitetssykehus.

 

Overlevelse ved nevroendokrine svulster i Norge. 

Ved Raziye Boyar Cetinkaya, doktorgradskandidat ph.d, lege, Seksjon for fordøyelsessykdommer, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus.

 

Pressemelding

Les mer om CarciNors Forskningspris i vår folder om Forskningsprisen for 2014 og i vår pressemelding.

Forskningsfond 2014 web2                     Forskningsfond 2014 web3

 

Forskningsmidler fra CarciNor

Bakgrunnen for at CarciNor kan dele ut forskningsmidler er CarciNors medlemmer. Små og store bidrag, og ikke minst mange minnegaver. En flott måte å minnes og hedre en person som er gått bort.

Gjennom tildeling av prisen, både i år og tidligere, viser vi som forening at vi tar godt vare på de innsamlede midlene til NET-kreft pasienters beste. CarciNor er en aktiv forening i forhold til å ta de innsamlede midlene i bruk, dette er ikke midler som bare settes av på en konto. Av de innsamlede midlene går 100% til formålet, administrasjonskostnadene dekkes av CarciNors ordinære midler. 

Les mer om CarciNors forskningspris i våre retningslinjer for forskningsprisen.

http://www.carcinor.no/index.php/tenksebra/carcinor-og-forskning

 

Søk om midler til forskning på NET-kreft

CarciNor deler årlig ut forskningsmidler til forskning på NET-kreft. Søknadsfrist er 15 september. Les mer her....

 

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button