Nyheter og nyhetsarkiv

Hvor ble det av kreftsaken i valgkampen?

Valgkampen i forbindelse med høstens valg er overstått, men hvor ble det av kampen mot kreft. Er virkelig kreftsaken ikke viktig nok til å bli tatt frem i valgkampen. En sykdom som hvert år rammer 25 943 personer, hvor 4 av 10 dør av sykdommen. En sykdom som rammer stadig flere. Fra 2006 til 2007 var den en økning på 6 % eller 1551 personer. Synes politikerne at de har gjort nok for kreftsaken?

Av: Tore Åsbu, styreleder i CarciNor

Hvor er politikerne som står frem og sier at det er for mange som dør av kreft? En kreftrammet med ektefelle, barn, barnebarn, foreldre, besteforeldre, søsken, venner - er en meget stor gruppe velgere.

Hvor er politikerne som har en visjon om at det skal bli færre som dør av kreft? Har vi ingen politikere med visjoner, som President Obama "a cure for cancer in our time"?

Hvor er politikerne som står frem og lover "1 ekstra milliard hvert år de neste ti årene" til kampen mot kreft. Har politikerne våre gitt opp. Har de ikke noen tro at 10 milliarder ekstra vil gjøre en forskjell?

Ser vi i partiprogrammene er kreftsaken i beste fall omtalt i runde vendinger sammen med andre helsepolitiske saker. Det er ingen av partiene som virkelig tar et standpunkt og sier at de vil bekjempe kreft. Fremskrittspartiet er for øvrig i en særstilling med sitt vedtak om aktiv dødshjelp. Her er kreftsyke en av de utvalgte gruppene som dette vedtaker er rettet mot. For oss som har en kronisk kreftsykdom, og kjemper for å leve lengst mulig med denne, er dette en gedigen bjørnetjeneste.

Politikernes utfordringer
Vi i Norge har et av verdens beste helsevesen. Det er allikevel mange utfordringer i kampen mot kreft, utfordringer som politikerne våre må ta på alvor. Kreft må bekjempes på alle områder med alle midler. Forebygging, forskning, diagnostisering, behandling, etterbehandling, og ikke minst omsorg for kreftoverlevere. Det er mange utfordringer, noen få eksempler.

- Diagnostisering er veldig viktig. Det er viktig å oppdage kreftsykdommen tidlig, slik at behandling kan settes inn så raskt som mulig. I Norge har vi lange ventelister for å komme til å elementære undersøkelser. For prostataundersøkelser er det for eks. 30 uker ventetid i Fredrikstad. Prostatakreft er en sykdom som rammer stadig flere menn, 4391 menn i 2007.

- En PET-maskin er en avansert moderne undersøkelsesmetode som finner kreftsvulster på et tidlig stadium. I Norge har vi tre PET-maskiner, hvorav to er kommet i drift. Til sammenligning, i Danmark har det 28 PET-maskiner. Det er bare Albania som har like dårlig med PET-maskiner i Europa.

- For oss som er NET pasienter viser det seg gang på gang at kreftsykdommen er kommet langt når den blir oppdaget. Vi blir sittende igjen med en ødelagt helse og en kronisk sykdom som vi ikke kan bli frisk av.

En helhetlig kreftplan
Kampen mot kreft er for viktig til at vi kan overlate den til et helsevesen som har store utfordringer. Dårlig økonomi i helseregionene og en uendelig rekke omorganiseringer har også rammet kreftsyke på en uheldig måte.

Vi kan ikke la kreftkampen bare være en av en rekke andre gode saker man skal bruke penger på innen helsesektoren. Stortinget og våre politikere må ta styring og prioritere kampen mot kreft.

I Norge har vi hatt "Nasjonal strategi for kreftområdet 2006-2009". Nå må vi få på plass en ny kreftplan med substans og ikke bare gode intensjoner. Vi må ha en aktiv kreftplan. En kreftplan med konkrete mål. En plan med mål som er målbare og forståelige. En plan hvor man setter øremerkede midler til kreftkampen. En plan våre folkevalgte refererer til med stolthet "Vi har sagt vi skulle redusere kreftdødeligheten med en tredel innen 2020, og vi klarte det".

Kreft må på den politiske agendaen, og vi må få på plass nye kraftfulle virkemidler i en ny kreftplan.

Vi trenger politikere med visjoner, med vilje og evne til å sette kreftkampen på dagsorden skal vi vinne kampen mot kreft. Vi trenger folkevalgte på barrikadene i kampen mot kreft!

Kilde: NETverket

Vi oppfordrer medlemmene til å komme med svar og innspill til debattsiden i medlemsbladet NETverket.  Etterhvert vil det også bli mulig å ta opp temaer og spørsmål via denne websiden, eller send en e-post til .

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button