Nyheter og nyhetsarkiv

MEDLEM

Valgkomitéen søker kandidater

valgkom web

Valgkomitéen søker kandidater til hovedstyret i CarciNor.

Valgkomitéen sender herved ut en oppfordring om å foreslå kandidater til valg av hovedstyre på neste års Landsmøte. Frist er 15.10.
Se vedlagte brev og behovsanalyse.

 

Kandidater til hovedstyret

Valgkomitéen ønsker med dette å oppfordre alle medlemmer til å fremme aktuelle kandidater til hovedstyret. Valget vil skje i forkant av Landskonferansen på Sundvolden hotell, og Landsmøtet er planlagt til fredag den 22. mars 2019 kl. 17:00.

Har du forslag til gode kandidater til hovedstyret, gi oss beskjed med navn, telefonnummer og litt om hvorfor denne personen passer til dette vervet.

Send e-post til mari.sandvold(a)carcinor.no innen 15. oktober 2018.

 

Les mer; Instilling av kandidater her ....

Les mer; Behovsanalyse her ...

 

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button