aktiv brosj intro

CarciNor arbeider jevnlig med flere brosjyrer for å gi informasjon om NET-kreft. Forskning, Likepersoner, Minnegave, Sebra
og NET-kreft er bare noen av våre brosjyrer. Disse er tilgjengelig her på carcinor.no, eller ved å ta kontakt med sekretariatet. 
Brosjyrene kan lastes ned direkte eller bestilles fra CarciNor - ta kontakt med oss ........


 

CarciNor brosjyre oktober 20173 web

Det er mye faglitteratur og studier om nevroendokrin kreft tilgjengelig på nettet. Det aller meste er på engelsk men det finnes også noe på norsk.
Her finner du noen aktuelle hefter og artikler som gir et godt innblikk i NET-kreft. 


 

CarciNor brosjyre oktober 20179 web

Her finner du aktuelle brosjyrer for likepersonsarbeidet i CarciNor.

 

 


NETverk3 13

Alle som er rammet av kreft har en historie knyttet til sin sykdom. 
Her har noen av medlemmene i CarciNor delt sine personlige historier.

Du finner flere historier i NETverket og i vår blogg her ...
Ta gjerne kontakt om du kjenner til flere historier vi kan dele - ta gjerne kontakt med oss 

 

net artikkel forsk intro

Forskning og informasjon er en viktig del av CarciNors arbeide. CarciNor arbeider for mer forskning innen nevroendokrin kreft. 
For å bidra til å informere om, og finne frem til utredning og behandling for de som blir berørt av NET-kreft.

 


diag Forekomst NET web

Det er mange studier på nevroendokrin kreft tilgjengelig på nettet. Her finner du også aktuelle studier fra norske leger og forskere.
Alle dokumentene er på engelsk. Se også CarciNors forskningsfond.

 

 

 carpa NET

Her finner du lenker til pasientforeninger for NET-kreft. 
Har du forslag til lenker som du synes bør ligge her - ta gjerne kontakt med oss

 

 

ENETS 2

Her finner du lenker til faglige/profesjonelle miljø som arbeider mot NET-kreft. 
Har du forslag til lenker som du synes bør ligge her - ta gjerne kontakt med oss.

 

 

likeperson brosjyre felles

Her ser du en liste over lenker til norske nettsteder som kan være aktuelle og til god hjelp. 
Har du forslag til lenker som du synes bør ligge her  - ta gjerne kontakt med oss

 

 

kreftens

Her finner du noen lenker til utendlandske nettsteder som kan være aktuelle og til god hjelp. 
Har du forslag til lenker som du synes bør ligge her send en e-post  post(a)carcinor.no

 

 

ressurs INCA intro

Her finner du informasjonsmateriell fra INCA og NET Cancer Day.
Utfordringene omkring NET-kreft er universale, og vi i Norge har de samme utfordringene
som andre NET pasientgrupper uavhengig av hvor vi bor.

 

 NET kreft dagen 2017 utkast2a

Den internasjonale dagen for opplysning om nevroendokrin kreft (NET-kreft),
"International NET Cancer Awareness Day” blir arrangert 10. november hvert år.
Dagen arrangeres for å øke oppmerksomheten, og skape bevissthet om nevroendokrin kreft.

 


Vedtekter mars 2014

Vedtekter og styringsdokumenter.
Det er vedtekter sammen med andre styringsdokumenter som bestemmer hvordan en organisasjon skal drives.

 


Arsberetning 2015

CarciNor viser i sine årsberetninger hvilke aktiviteter som er i CarciNor, og på hvilke områder foreningen er engasjert.
Årsberetningen viser også medlemmer og tillitsvalgte som har vært engasjert i foreningens arbeide.

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button