Forskning

Forskning

Forskning og informasjon er en viktig del av CarciNors arbeide. CarciNor arbeider for å bidra til å informere om,
og finne frem til utredning og behandling for de som blir berørt av NET-kreft.

Les mer …


CarciNors forskningsfond for NET-kreft

CarciNor er en aktiv økonomisk bidragsyter til forskning innen NET-kreft. Det deles jevnlig ut midler til relevante prosjekter.

Les mer …


Stor forskningsstudie på NET-kreft pasienter

CarciNor har deltatt på studien ”Unmet needs in NET - Udekkede behov ved behandling og pleie innen nevroendokrine svulster (NET)".
En stor internasjonal forskningsstudie på NET-kreftpasienters (nevroendokrin/carcinoid kreft) erfaringer og livskvalitet. 

Les mer …


Sebra og NET-kreftpasienter

Sebra og sebrastriper er det internasjonale symbolet for NET-kreft. Pasientforeninger og organisasjoner som arbeider i forhold til
nevroendokrin kreft (NET) har i mange år brukt sebrastripene som profilering og symbol.

Les mer …


Sebra og forskning

Sebrastripene og de mange forskjellige mønstrene kan fortelle oss om kreftmetastaser.
Forskere ved Johns Hopkins universitet I USA har oppdaget spesifikke mønstre som kan hjelpe oss å forstå hvordan kreftceller sprer seg. 

Les mer …


CarciNors forskningspris

Takket være små og store bidrag til vårt forskningsfond kan CarciNor bidra til forskning på NET-kreft.

Les mer …


CarciNor deler ut forskningsmidler

CarciNor deler ut forskningsmidler.
Vi søker nye forskningsprosjekter innen NET-kreft, nevroendokrin kreft, carcinoid.

Les mer …


Global NET Cancer Survey

Resultatene fra den Internasjonal forskningsstudien på NET-kreftpasienters erfaringer og livskvalitet er kommet.
Studien ble presenteret på ENETS konferansen i Barcelona i mars 2015.

Les mer …


Hvorfor sebra?

Sebra og sebrastripene - er det internasjonale symbolet for NET-kreft. Sebra brukes av pasienter, pasientorganisasjoner, foreninger,
og institusjoner over hele verden.

Les mer …


Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button