Forskning

Forskning og informasjon er en viktig del av CarciNors arbeide. CarciNor arbeider for å bidra til å informere om,
og finne frem til utredning og behandling for de som blir berørt av NET-kreft.

 

Det er forskning som kan gi nye behandlingsmetoder og nye medisiner for nevroendokrin kreft. Det er gjennom forskning vi som pasienter, pårørende, venner, familie, helsepersonell, ja alle som er engasjerte i NET-kreft, kan gi bedre muligheter for de som rammes av NET-kreft. Vi bidrar til bedre diagnostisering, behandling og flere leveår for de som er rammet av nevroendokrin kreft.

Vi trenger din støtte!

CarciNors støtte til forskning på NET-kreft er gjort mulig gjennom gaver og minnegaver til foreningen.
Studier viser at det tildeles lite økonomiske midler til forskning på sjeldne kreftsykdommer. Det er viktig at pasientforeningen for personer med NET-kreft, CarciNor, aktivt bidrar til at det forskes på denne kreft formen. 

 

Støtt CarciNors forskningsfond

Forskningsfond brosjyre sep 2018

Gjennom CarciNors forskingsfond bidrar CarciNor med økonomiske midler til forskning på NET-kreft. 
CarciNor vil i samarbeid med fagmiljøet, være med på å sikre at vi finner fram til bedre metoder for utredning og behandling for de som blir rammet av NET-kreft. Forskningsfondet har stor støtte blandt CarciNors medlemmer og bidrar til foreningens omdømme og samfunnskontakt.

CarciNors forskningsfond kontonummer: 5082.07.66331

Alle gaver til CarciNors forskningsfond går til forskning på NET-kreft. 

 


Retningslinjer for CarciNors forskningsfond

CarciNor forskningdsfond 2010

I retningslinjene for CarciNors forskningsfond konkretiserer foreningen hvordan CarciNor skal formidle og bruke midler som er samlet inn for forskning. Retningslinjene sikrer at innsamlede midler til forskning på NET-kreft går til formålet.

Det deles årlig ut midler til relevante prosjekter.
I tillegg til vårt informasjonsarbeid, er CarciNor også en aktiv økonomisk bidragsyter til forskning innen NET-kreft. CarciNor søker etter konkrete prosjekter inne NET-kreft og deler årlig ut midler til relevante prosjekter. Les mer her .............

 

 

Søk om forskningsmidler fra CarciNor

Forskning 2017 web1

CarciNor søker nye forskningsprosjekter innen NET-kreft. Vi oppfordrer aktuelle søkere til å ta kontakt med oss for mer informasjon om søknad og tildeling av midler fra CarciNors forskningsfond. Les mer i vårt forsknings brev her ....
E-post eller tlf:  21 420 680, e-post:  postcarcinor

 


CarciNors forskningspris

Forskningsfond Andresen Hjortland 2016

Allerede ved oppstart av CarciNor var det et mål om å bidra til forskning.

Ved opprettelsen av en egen forening, 1997, hadde man et klart mål om å engasjere seg for forskning. Takket være mottatte gaver og minnegaver ble det første forskningstipendet på 5.000,- delt ut i 1998. Siden har man årlig delt ut stipend og midler til forskning.

I "CarciNor, de første 10 år" skriver Karl-Fridtjof Johansen (leder). -"Ved årsmøtet i 2001 ble det delt ut forskningsstipend til Dr. med. Lars Aabakken, med. avd. Gastro Rikshospitalet, Oslo tildeles kr. 10.000,- . For 2002 ble disse tildelt midler: Dr. med. Bjørn Gustafsson, Regionsykehuset i Trondheim tildeles kr. 10.000,- for år 2002. Overlege dr. med. Karl Søndenaa, Sentralsykehuset i Rogaland tildeles kr. 10.000,- for år 2002". Imponerende beløp sett i forhold til CarciNors bankbeholdningen for 2001 som var på 106.323,- 

CarciNors forskningsfond og forskningspris ble formalisert i 2010.
Til årsmøtet i 2010 skriver Tore Åsbu (leder). - "CarciNors styre vil med retningslinjer for CarciNors forskningsfond konkretisere hvordan foreningen skal formidle og bruke midler som er samlet inn for forskning". Samme året ble CarciNors første forskningspris på 50.000,- delt ut til doktorgradsstipendiat Trude Haugland. 
Les mer om våre prisvinnere her ...........

 

 

 

 

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button