CarciNors forskningspris

Takket være små og store bidrag til vårt forskningsfond kan CarciNor bidra til forskning på NET-kreft.

 

CarciNor er en aktiv bidragsyter til forskning innen NET-kreft. Det deles årlig ut midler til relevante prosjekter. Målsetningen for CarciNors forskningsfond er å stimulere til flere og bedre forskningsprosjekter relatert til NET-kreft. Slik kan vi som pasientforening, i samarbeid med fagmiljøet, være med på å sikre at vi finner fram til bedre metoder for utredning og behandling for de som blir rammet av NET-kreft.

 

Dr. Haugvik er tildelt forskningsmidler fra CarciNor

– “I mitt doktorarbeid har vi inkludert over 200 pasienter med denne sykdommen. Vi kunne vise at laparoskopisk kirurgi, åpen bukspyttkjertelkirurgi med karrekonstruksjon og kirurgisk behandling av nevroendokrint karsinom i bukspyttkjertelen kan utføres trygt med onkologisk gunstig utfall.   Les mer i CarciNors blogg her ...

 

Her presenterer vi vinnere av forskningsprisen

 CarciNor deler årlig ut forskningsmidler til NET-kreft, dette er våre prosjekter.

 

CarciNors forskningspris for 2017

lilleaas ny web

  

Dr.med, lege i spesialisering Anne Helene Ask Lilleaas

Kirurgi med utvidet (D3)
mesenterektomi for tynntarmssvulster.

Prosjektet er tildelt 100 000 kr.

 

Les mer om prosjektet i vår folder her .....

 

Forskningsmidler fra CarciNor i 2017

trude haugland smyk

  

Førsteamanuensis Trude Haugland, VID vitenskapelige høyskole.

Pasienters erfaringer med å leve med nevroendokrin tynntarmskreft (NETT)

Prosjektet er tildelt en ramme på 40 000 kr.

 

Les mer om prosjektet i vår folder her .....

 

 

CarciNors forskningspris for 2016

For 2016 ble CarciNors forskningspris delt likt på to forskningsprosjekter.

Forskningsfond Andresen Hjortland web 600 stor 2016

  

Overlege dr.med. Geir O. Hjortland, Seniorforsker  Per A. Andresen, Patolog dr. Inger M. Bowitz Lothe, Oslo universitetssykehus.
Gen-forandringer i kreftsvulster hos pasienter med gastroenteropankreatiske nevroendokrine carcinomer (GEP-NEC)

Prosjektet er tildelt 100 000 kr.

 

Les mer om prosjektet i CarciNors Blogg her ....

  

 

forsk søreide sus 2017

  

Overlege og professor dr.med. Jon Arne Søreide. Avdeling for gastroenterologisk kirurgi. Stavanger Universitetsjukehus.

Vurdering og evaluering av ulike behandlinger NET- pasienter har gjennomgått, og også vurdering av overlevelse.

 Prosjektet er tildelt 100 000 kr.

Les mer om prosjektet i CarciNors Blogg her ....

 

 

CarciNors forskningspris for 2015

For 2015 ble CarciNors forskningspris delt likt på to forskningsprosjekter.

 

Espen Thiis Evensen

  

Espen Thiis-Evensen, overlege dr.med. Senter for nevroendokrine svulster. Avdeling for transplantasjons-medisin, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Oslo

Hvorfor vokser spredningssvulstene fra nevroendokrine tynntarmssvulster mye raskere enn primærtumor?

 Prosjektet er tildelt 50 000 kr.

Les mer i CarciNors Blogg her ....

 

Stokmo

  

Henning Langen Stokmo, konstituert overlege og lege i spesialisering. Avdeling for Radiologi og Nukleærmedisin,
Seksjon for Nukleærmedisin, Oslo universitetssykehus, Ullevål, Oslo

Association between Ki-67 proliferation index and maximum standard uptake value (SUVmax) on 18F-FDG-PET in advanced WHO G3 gastroenteropancreatic neuroendocrine carcinomas (GEPNECs). 

 Prosjektet er tildelt 50 000 kr.

Les mer i CarciNors Blogg her ....

 

 

CarciNors forskningspris for 2014

For 2014 ble CarciNors forskningspris delt likt på to forskningsprosjekter.

Forsk 14 Viste Bilde1

  

Kristin Viste, Lege i spesialisering, ph.d, Haukeland Universitetssykehus.

Alternativer til døgnurinsamling for måling av 5-HIAA ved oppfølging og diagnostikk av neuroendokrine svulster fra tynntarm.

 Prosjektet er tildelt 50 000 kr.

Les mer i CarciNors Blogg her ....

  

Forsk 14 Raziye Cetinkaya 1   

Raziye Boyar Cetinkaya, doktorgradskandidat, Seksjon for fordøyelsessykdommer, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus.

 Overlevelse ved nevroendokrine svulster i Norge.

 Prosjektet er tildelt 50 000 kr.

Les mer i CarciNors Blogg her ....

 

 

CarciNors forskningspris for 2013

For 2013 ble CarciNors forskningspris delt likt på to forskningsprosjekter.

Forskpris 2013 Soreide

  

Professor dr.med. Jon Arne Søreide

Gastroenteropancreatiske nevroendokrine neoplasmer og svulster (GEP-NENs & NETs): epidemiologi, klinisk-patologiske karakteristika, behandling og overlevelse.En populasjonsbasert kohort studie fra Sør-Vestlandet.

 Prosjektet er tildelt 50 000 kr.

Les mer i CarciNors Blogg her ....

   

Forskpris 2013 Bergen liten

  

Dette er et samarbeide mellom Kreftavd, Haukeland Universitetssykehus og Oslo Universitets. Her representert ved Kreftsykepleier Meyer og Professor dr.med Sørbye.

Symptomer, symptomlindring, vitaminstatus og livskvalitet hos pasienter med metastatisk nevroendokrin tynntarmskreft.

Prosjektet er tildelt 50 000 kr.

Les mer i CarciNors Blogg her ....

 

 

CarciNors forskningspris for 2012

CarciNors forskningspris for forskning på nevroendokrin kreft er tildelt

fossmark 2   

Dr.med. Reidar Fossmark

For hans forskning på bruk av gastrin-blokker på carcinoider i magesekken. Dette er en behandling som har gitt god effekt i en innledende studie. Alle pasienter har hatt en reduksjon i antall og størrelse av svulster, og en normalisering av chromogranin A så lenge medikamentet er gitt. 

CarciNors forskningspris 2012 er på 50 000 kr.

Les mer her ..........

 

CarciNors hederspris for 2012

CarciNors hederspris er tildelt Norsk Nevroendokrint Sykepleier Forum (NNSF). For deres utrettelige arbeid for pasienter med NET-kreft. Prisen ble delt ut i forbindelse med NET-kreft dagen i Oslo, 10. november 2012. Kjerstin Skrede Mordal mottok prisen på vegne av NNSF. 

Diplom NET kreft dagen 2012 Hederspris fb

Hedersprisen for 2012 er på 10.000,-

CarciNors hederspris deles ut ved spesielle anledninger til personer/foreninger som har gjort en ekstraordinær innsats for personer med NET-kreft og deres pårørende. Hedersprisen er en del av Carcinors forskningsfond og følger disse retningslinjene, også for hvordan midlene kan disponeres og rapporteres. 

 


CarciNors forskningspris for 2011

CarciNors forskningspris for forskning på nevroendokrin kreft for 2011 er tildelt

haugvik_281011   

Doktorgradskandidat Sven-Petter Haugvik
for hans forskning på NET-kreft: ”Cytogenetiske undersøkelser av nevroendokrine svulster i tynntarm, pancreas og binyrer”

CarciNors forskningspris 2011 er på 50 000 kr.

Foto: Øystein H. Horgmo, UiO

Les mer her ..........

 


CarciNors forskningspris for 2010

Trude

Doktorgradsstipendiat Trude Haugland.

Livskvalitet: Forskning på pasienter med nevroendokrin tumor

CarciNors forskningspris 2010 er på 50 000 kr.

Trude Hauglands studie i 2010 var en del av hennes doktorgradsarbeide.
Hun disputerete ved Universitetet i Bergen i 2013 med avhandlingen: 

“Stress, Social Support, General Self-efficacy and Health Related Quality of Life in Patients with Neuroendocrine Tumors. A cross-sectional and pilot study”.

Les mer her ...

 

 

 

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button