NET-kreft dagen 2021

Om markeringen av årets NET-kreft dag blir virtuelt eller om vi kan ønske velkommen til lokallagsarrangement, er enn så lenge for tidlig å si noe om. Men markering blir det uansett, og vi planlegger også nytt Sebraløp. Følg med for mer informasjon.

Detaljer

Dato onsdag 10. november 2021
Kalender Åpen kalender