CarciNors forskningspris for 2013 - 2

CarciNors forskningspris for 2013 - 2

Publisert av Mari Sandvold den 10.02.13. Oppdatert 18.02.21.

Dette er et samarbeide mellom Kreftavd, Haukeland Universitetssykehus og Oslo Universitets. Her representert ved Kreftsykepleier Meyer og Professor dr.med Sørbye.

Symptomer, symptomlindring, vitaminstatus og livskvalitet hos pasienter med metastatisk nevroendokrin tynntarmskreft.

Prosjektet er tildelt 50 000 kr.