CarciNor på FFOs årlige kongress

CarciNor på FFOs årlige kongress

Publisert av Mari Sandvold den 01.12.23.

CarciNor var representert med Ømer Gezen og Brian Jacobsen på den årlige kongressen og representantskapsmøtet til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) helgen 18.-19. november på Gardermoen.

Tekst: Brian Jacobsen

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon er Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner for kronisk syke, funksjonshemmede og deres pårørende. Den har 87 medlemsorganisasjoner med til sammen over 350.000 medlemmer, hvorav de minste har ca. 100 medlemmer og den største ca. 64.000.

På vegne av medlemsorganisasjonene jobbes det opp mot politiske myndigheter sentralt og lokalt, for kronisk syke og funksjonshemmedes felles interesser. I tillegg til det politiske arbeidet tilrettelegger FFO en rekke møteplasser og arenaer der våre organisasjoner kan samtale og samarbeide om felles interesseområder. Vi videreformidler også brukerrepresentanter inn i ulike settinger der det etterspørres.

 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for mennesker med funksjonshemming og kronisk sykdom og deres pårørende. Kongressen er FFOs høyeste myndighet og avholdes vert annet år. Kongressens oppgave er å trekke opp linjene for virksomheten, følge opp hovedstyrets arbeid og velge FFOs hovedstyre.

CarciNor er stolte av å være med i FFO og kunne påvirke i viktige saker som angår funksjonshemmede og kronisk syke. For CarciNors medlemmer er det interessant å merke seg at vår egen styreleder Roy Aleksander Farstad på årets kongress ble valgt inn i hovedstyret til FFO. Vi ønsker lykke til med det nye vervet!

Roy A. Farstad, styreleder i CarciNor

---

Les hele artikkelen i neste nummer av medlemsbladet vårt NETverket som kommer før jul.