CarciNors forskningspris for 2013

CarciNors forskningspris for 2013

Publisert av Mari Sandvold den 10.02.13. Oppdatert 10.02.21.

Professor dr.med. Jon Arne Søreide.
Gastroenteropancreatiske nevroendokrine neoplasmer og svulster (GEP-NENs & NETs): epidemiologi, klinisk-patologiske karakteristika, behandling og overlevelse.En populasjonsbasert kohort studie fra Sør-Vestlandet.

 Prosjektet er tildelt 50 000 kr.