CarciNors forskningspris for 2015

CarciNors forskningspris for 2015

Publisert av Mari Sandvold den 10.02.15. Oppdatert 10.02.21.

For 2015 ble CarciNors forskningspris delt likt på to forskningsprosjekter.

Espen Thiis-Evensen, overlege dr.med. Senter for nevroendokrine svulster. Avdeling for transplantasjons-medisin, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Oslo

Hvorfor vokser spredningssvulstene fra nevroendokrine tynntarmssvulster mye raskere enn primærtumor?
Prosjektet er tildelt 50 000 kr.