CarciNors forskningspris for 2017

CarciNors forskningspris for 2017

Publisert av Mari Sandvold den 10.02.17. Oppdatert 18.02.21.
Dr.med, lege i spesialisering Anne Helene Ask Lilleaas

Kirurgi med utvidet (D3)
mesenterektomi for tynntarmssvulster.

Prosjektet er tildelt 100 000 kr.