CarciNors forskningspris

CarciNors forskningspris

Publisert av Mari Sandvold den 10.02.21. Oppdatert 18.02.21.

Allerede ved oppstart av CarciNor var det et mål om å bidra til forskning.
Ved opprettelsen av en egen forening, 1997, hadde man et klart mål om å engasjere seg for forskning. Takket være mottatte gaver og minnegaver ble det første forskningstipendet på 5.000,- delt ut i 1998. Siden har man årlig delt ut stipend og midler til forskning.

I "CarciNor, de første 10 år" skriver Karl-Fridtjof Johansen (leder). -"Ved årsmøtet i 2001 ble det delt ut forskningsstipend til Dr. med. Lars Aabakken, med. avd. Gastro Rikshospitalet, Oslo tildeles kr. 10.000,- . For 2002 ble disse tildelt midler: Dr. med. Bjørn Gustafsson, Regionsykehuset i Trondheim tildeles kr. 10.000,- for år 2002. Overlege dr. med. Karl Søndenaa, Sentralsykehuset i Rogaland tildeles kr. 10.000,- for år 2002". Imponerende beløp sett i forhold til CarciNors bankbeholdningen for 2001 som var på 106.323,- 

CarciNors forskningsfond og forskningspris ble formalisert i 2010.
Til årsmøtet i 2010 skriver Tore Åsbu (leder). - "CarciNors styre vil med retningslinjer for CarciNors forskningsfond konkretisere hvordan foreningen skal formidle og bruke midler som er samlet inn for forskning". Samme året ble CarciNors første forskningspris på 50.000,- delt ut til doktorgradsstipendiat Trude Haugland. 


Les mer om våre prisvinnere her ...........