CarciNors hederspris for 2012

CarciNors hederspris for 2012

Publisert av Mari Sandvold den 10.02.12. Oppdatert 10.02.21.

CarciNors hederspris er tildelt Norsk Nevroendokrint Sykepleier Forum (NNSF). 

For deres utrettelige arbeid for pasienter med NET-kreft. Prisen ble delt ut i forbindelse med NET-kreft dagen i Oslo, 10. november 2012. Kjerstin Skrede Mordal mottok prisen på vegne av NNSF. 

Hedersprisen for 2012 er på 10.000,-

CarciNors hederspris deles ut ved spesielle anledninger til personer/foreninger som har gjort en ekstraordinær innsats for personer med NET-kreft og deres pårørende. Hedersprisen er en del av Carcinors forskningsfond og følger disse retningslinjene, også for hvordan midlene kan disponeres og rapporteres.