Forskningsmidler fra CarciNor i 2017

Forskningsmidler fra CarciNor i 2017

Publisert av Mari Sandvold den 10.02.17. Oppdatert 18.02.21.
Førsteamanuensis Trude Haugland, VID vitenskapelige høyskole.Pasienters erfaringer med å leve med nevroendokrin tynntarmskreft (NETT)

Prosjektet er tildelt en ramme på 40 000 kr.