NET-kreft dagen 2021

NET-kreft dagen 2021

Publisert av Mari Sandvold den 20.10.21. Oppdatert 26.11.21.

I Oslo startet vi NET-kreft dagen kl. 7 på morgenen med en infostand på Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Vi delte ut gratis kaffe og boller til pasienter og ansatte (de som var ferdige på nattevakt og de som skulle starte skiftet sitt). Mange ville gjerne høre mer om hva nevroendokrin kreft er, og vi delte også ut brosjyrer og medlemsbladet vårt til de som var interessert.

Erik Paulsen fra CarciNor Øst delte ut kaffe og boller på Riksen. Foto: Mari SandvoldAssisterende generalsekretær Ole Alexander Opdalshei. Foto: Mari SandvoldOverlege Jon Sponheim. Foto: Mari Sandvold

Etterpå var det seminar nede i sentrum for medlemmene våre. Assisterende generalsekretær i Kreftforeningen holdt en velkomsttale, før overlege PhD. Jon Sponheim snakket om NET-kreft, diagnostisering og behandling, og svarte på spørsmål fra salen. Styreleder i CarciNor, Erik Hansen, snakket deretter om hvor viktig det er at bade pasienter og pårørende tør å stille spørsmål, både for å sikre at legene legger en plan for den tiden du skal være på sykehuset, og for å sikre at når man drar fra sykehuset er trygge på hva som vil skje videre, enten det er snakk om oppfølging eller behandling. Vi avsluttet seminaret med en deilig lunsj.

På kvelden ønsket vi velkommen til et seminar på Stavanger universitetssjukehus for både medlemmer og helsepersonell. Overlege Dordi Lea ga oss en innføring i digital patologi ved NET-kreft, seksjonsoverlege Oddvar Sandvik snakket om ulike behandlinger for NET-kreft, og overlege Herish Garresori snakket om bivirkninger ved NET-kreft behandling. Det ble servert kaffe, te og påsmurte rundstykker til alle de fremmøtte.

Samme kveld arrangerte vi også et faglig møte i Bodø, og et par dager seinere i Bergen. Våre medlemmer satte stor pris på å endelig kunne få møtes og få faglig oppdateringer og ikke minst erfaringsutveksling med andre pasienter og pårørende.

Vi minner om at #Sebraløpet fremdeles pågår, og det er mulig å melde seg på helt fram til kl. 23:59 den 30. november! Du kan gå, trille, sykle, danse eller løpe for oss. Du kan også utfordre familie og venner til å gå eller løpe for deg! Meld dere på og motta deltagerbevis og diplom. Nytt av året er muligheten for å kjøpe egen Sebraløp-medalje og t-skjorter.

 

NET Cancer Day

In Oslo we started NET Cancer Day at 7 AM with an info stand at Oslo University Hospital, Rikshospitalet. We offered free coffee and buns to patients visiting the hospital, and to healthcare professionals who had just finished their night shifts, and others coming to work. Many wanted to hear more about NET cancer, and we also handed out brochures and the member magazine to those interested.

After the morning session at the hospital, we arranged a seminar downtown for our members. Assistant Secretary General of the Norwegian Cancer Society gave a welcome speech, before dr.med. Jon Sponheim talked about NET cancer, diagnosis and treatment, and answered questions from the audience. Chairman of the board of CarciNor, Erik Hansen, talked about how important it is that both patients and relatives dare to ask the doctors questions to ensure that when they leave the hospital they know what will happen next, whether it is a question of follow-up or treatment. After the seminar lunch were served.

In the evening there was a seminar at Stavanger University Hospital, for both members and health care professionals. Dr.med. Dordi Lea talked about digital pathology and NET cancer, dr.med. Oddvar Sandvik talked about NET cancer treatments, and dr.med. Herish Garresori talked about side effects of NET cancer treatments. We started the seminar with coffee, tea and baguettes.

We also had an evening meeting in Bodø, and a few days later in Bergen. Our members greatly appreciated being able to finally meet again, get professional replenishment and not least exchange experiences with other patients and relatives.