Trenger du noen å snakke med?
Som pasient eller pårørende kan det være godt å få snakke med noen som vet hva det vil si å leve med kreft. CarciNor har egne likepersoner du kan kontakte, enten du har konkrete spørsmål, eller bare har behov for å prate med noen.


Hvem er en likeperson?

En likeperson er ikke en fagperson, men en kvalifisert lekperson som kan gi omsorg og praktisk veiledning. En likeperson i CarciNor har erfaring med å leve med nevroendokrin kreft, enten som pasient eller som pårørende (flere av våre likepersoner er etterlatte). Alle våre likepersoner har gått på kurs for å bli godkjent likeperson, har taushetsplikt, og deltar jevnlig på seminarer for å få faglig påfyll.

Likepersonsarbeidet for personer med nevroendokrin kreft og deres pårørende er en viktig del av det arbeidet som CarciNor driver. Likepersonarbeidet i CarciNor drives med grunnlag i CarciNors vedtekter. Likepersonsarbeidet er frivillig og ulønnet, og foregår mellom enkeltpersoner eller i grupper.

Vardesenter
Likepersontjenesten på Vardesenterene er et samarbeid mellom pasientforeningene og Kreftforeningen. Det er etablert Vardesenter mange steder i Norge, og her kan du møte på mange av CarciNor sine likepersoner.
Les mer og finn ditt nærmeste Vardesenter på www.vardesenteret.no.

En likeperson er et medmenneske som har tid til å lytte! Ikke nøl med å ringe en av våre likepersoner uansett hva du måtte ha på hjertet!