CarciNors forskningspris for 2010

CarciNors forskningspris for 2010

Publisert av Mari Sandvold den 10.02.10. Oppdatert 10.02.21.

Doktorgradsstipendiat Trude Haugland.

Livskvalitet: Forskning på pasienter med nevroendokrin tumor
CarciNors forskningspris 2010 er på 50 000 kr.

Trude Hauglands studie i 2010 var en del av hennes doktorgradsarbeide.
Hun disputerete ved Universitetet i Bergen i 2013 med avhandlingen: 

“Stress, Social Support, General Self-efficacy and Health Related Quality of Life in Patients with Neuroendocrine Tumors. A cross-sectional and pilot study”.