CarciNor
Telefonnr. 21 420 680
Postadresse

Postboks 11 Kjelsås
0411 OSLO

Besøksadresse

Kongens gate 6
0153 OSLO

Org.nr.

889 156 082