CarciNor
Telefonnr. 21 420 680
Postadresse

c/o Nonshøa AS
Liljevegen 8
7340 OPPDAL

Besøksadresse

Kongens gate 6
0153 OSLO

Org.nr.

889 156 082