Forskning og informasjon er en viktig del av CarciNors arbeide. CarciNor arbeider for å bidra til å informere om,
og finne frem til utredning og behandling for de som blir berørt av NET-kreft.

Det er forskning som kan gi nye behandlingsmetoder og nye medisiner for nevroendokrin kreft. Det er gjennom forskning vi som pasienter, pårørende, venner, familie, helsepersonell, ja alle som er engasjerte i NET-kreft, kan gi bedre muligheter for de som rammes av NET-kreft. Vi bidrar til bedre diagnostisering, behandling og flere leveår for de som er rammet av nevroendokrin kreft.

Vi trenger din støtte!
CarciNors støtte til forskning på NET-kreft er gjort mulig gjennom gaver og minnegaver til foreningen.
Studier viser at det tildeles lite økonomiske midler til forskning på sjeldne kreftsykdommer. Det er viktig at pasientforeningen for personer med NET-kreft, CarciNor, aktivt bidrar til at det forskes på denne kreftformen. 


Retningslinjer for CarciNors forskningsfond

I retningslinjene for CarciNors forskningsfond konkretiserer foreningen hvordan CarciNor skal formidle og bruke midler som er samlet inn for forskning. Retningslinjene sikrer at innsamlede midler til forskning på NET-kreft går til formålet.

Det deles årlig ut midler til relevante prosjekter.I tillegg til vårt informasjonsarbeid, er CarciNor også en aktiv økonomisk bidragsyter til forskning innen NET-kreft. CarciNor søker etter konkrete prosjekter inne NET-kreft og deler årlig ut midler til relevante prosjekter.CarciNor søker nye forskningsprosjekter innen NET-kreft. 

CarciNor søker nye forskningsprosjekter innen NET-kreft. Vi oppfordrer aktuelle søkere til å ta kontakt med oss for mer informasjon om søknad og tildeling av midler fra CarciNors forskningsfond.

Ta kontakt via kontaktskjema 

Stor forskningsstudie på NET-kreft pasienter

Stor forskningsstudie på NET-kreft pasienter

CarciNor har deltatt på studien ”Unmet needs in NET - Udekkede behov ved behandling og pleie innen nevroendokrine svulster (NET)". En stor internasjonal forskningsstudie på NET-kreftpasienters (nevroendokrin/carcinoid kreft) erfaringer og livskvalitet.

Les mer
Sebra og NET-kreftpasienter

Sebra og NET-kreftpasienter

Sebra og sebrastriper er det internasjonale symbolet for NET-kreft. Pasientforeninger og organisasjoner som arbeider i forhold til nevroendokrin kreft (NET) har i mange år brukt sebrastripene som profilering og symbol.

Les mer