CarciNors forskningspris for 2014

CarciNors forskningspris for 2014

Publisert av Mari Sandvold den 10.02.14. Oppdatert 10.02.21.

Kristin Viste, Lege i spesialisering, ph.d, Haukeland Universitetssykehus.

Alternativer til døgnurinsamling for måling av 5-HIAA ved oppfølging og diagnostikk av neuroendokrine svulster fra tynntarm.

 Prosjektet er tildelt 50 000 kr.