CarciNors hederspris til Inger-Elsa Kjustad

CarciNors hederspris til Inger-Elsa Kjustad

CarciNor sin hederspris kan tildeles et medlem av CarciNor som gjennom mange år har satt sitt preg på foreningens trivsel og miljø, og som har gjort en særlig fortjenstfull innsats i foreningens virksomhet. Et enstemmig styre vedtok tidligere i våres å tildele CarciNors hederspris til Inger-Elsa Kjustad for hennes mangeårige innsats i foreningen. Overrekkelsen skjedde i høytidelige former på Landskonferansen i Bergen under bankettmiddagen på lørdag.

Tekst: Mari Sandvold

CarciNor sin hederspris henger høyt og deles ut sjelden. CarciNor sin hederspris kan tildeles et medlem av CarciNor som gjennom mange år har satt sitt preg på foreningens trivsel og miljø, og som har gjort en særlig fortjenstfull innsats i foreningens virksomhet (se vedtektenes § 14). Et begrunnet forslag om tildeling av hederspris ble enstemmig besluttet av et fulltallig hovedstyre på styremøte den 2. mars 2024.

I begrunnelsen for tildelingen står følgende:

"Du har nedlagt en fantastisk jobb både som tidligere styremedlem i hovedstyret, og som ansvarlig/koordinator for likepersonene våre. Du er virkelig god på å matche den som søker hjelp/ønsker en samtale, med riktig likeperson. Som medlem i valgkomiteen i mange år, gjør du et grundig arbeid med tanke på å kartlegge hvor foreningen står og hvilke behov foreningen har framover, som ligger til grunn for valgkomiteens innstilling av nye kandidater til styrevervene. Du har lagt ned et særlig fortjenestefullt arbeid ikke bare til beste for CarciNor og foreningens medlemmer, men også for ikkemedlemmer som har ringt inn og hatt behov for en samtale. Du er en enestående ambassadør for CarciNor, og en meget verdig mottaker av hedersprisen."

Etter hovedretten ble en intetanende og overrasket Inger-Elsa Kjustad ropt opp, og overbrakt hederspris, diplom og blomster av styreleder Roy A. Farstad og daglig leder Mari Sandvold. En rørt hedersprismottaker takket så mye og avsluttet med dette vakre diktet:

 

Junikveld

Vi sitter i slørblå junikveld
og svaler oss ute på trammen.
Og alt vi ser på har dobbelt liv,
fordi vi sanser det sammen.

 

Se – skogsjøen ligger og skinner rødt
av sunkne solefalls-riker.
Og blankt som en ting av gammelt sølv
er skriket som lommen skriker.

 

Og heggen ved grinda brenner så stilt
av nykveikte blomsterkvaster.
Nå skjelver de kvitt i et pust av vind,
– det er som om noe haster …

 

Å, flytt deg nærmere inn til meg
her på kjøkkentrammen!

 

Den er så svinnende kort den stund
vi mennesker er sammen.

 

- Hans Børli

 

_____________

Portrettbilde av Inger-Elsa Kjustad: Memo Foto - Monika Johansen

Bilde av Inger-Elsa Kjustad, styreleder og daglig leder: CarciNor