Forskningsmidler fra CarciNor i 2016

Forskningsmidler fra CarciNor i 2016

Publisert av Mari Sandvold den 10.02.16. Oppdatert 10.02.21.

Overlege og professor dr.med. Jon Arne Søreide. Avdeling for gastroenterologisk kirurgi. Stavanger Universitetsjukehus.
Overlege og professor dr.med. Jon Arne Søreide. Avdeling for gastroenterologisk kirurgi. Stavanger Universitetsjukehus. Vurdering og evaluering av ulike behandlinger NET- pasienter har gjennomgått, og også vurdering av overlevelse.

Prosjektet er tildelt 100 000 kr.