Landskonferansen 2024

Landskonferansen 2024

Den 19.-21. april var mer enn 80 medlemmer samlet i Bergen til årets Landskonferanse. Helgen bød på tettpakket program med både faglige foredrag, erfaringsutveksling og hyggelig sosialt samvær. Vi er spesielt glade for at så mange "nye" medlemmer deltok på årets konferanse.

Tekst og foto: Mari Sandvold

Likepersonene startet fredag formiddag med en egen samling, før det på fredag ettermiddag var klart for det formelle Landsmøtet. Relevante landsmøtedokumenter og valgkomiteens innstilling, samt signert protokoll fra Landsmøtet kan du laste ned her, se lenker til dokumentene under. Disse dokumentene er også sendt alle medlemmer på e-post. På Landsmøte ble nytt hovedstyre valgt, og består nå av følgende:

  • Roy A. Farstad, styreleder (ikke på valg)
  • Sølvi W. A. Walle, styremedlem (ikke på valg)
  • Marie Lunde, styremedlem (ikke på valg)
  • Anne Kari Anderdal, styremedlem (ny)
  • Svenn A. Hansen, styremedlem (ny)
  • Birger Solvang, 1. varamedlem (ny)
  • Mette Jackson, 2. varamedlem (gjenvalgt)
  • Gunvor Svorken, 3. varamedlem (ny)

En stor takk til Brian Jacobsen, Viggo S. Valle og Ømer Gezen som gikk ut av hovedstyret!

Etter litt praktisk info lørdag morgen, var det offisiell åpning av Landskonferansen ved Geir Vangsnes, regionleder i Kreftforeningen Vestland. CarciNor er sammen med 16 andre frivillige og selvstendige pasientforeninger medlem av Kreftforeningen. Sammen representerer vi kreftrammede og pårørende, og jobber for bedre livsvilkår, behandling og rehabilitering. Samtidig som vi pasientforeningene tilbyr diagnosespesifikk informasjon, erfaringsutveksling og sosialt fellesskap med andre i samme situasjon. Vi setter pris på det gode samarbeidet vi har med Kreftforeningen, og våre likepersoner gjør en formidabel innsats på både Vardesentere og temakaféer, som begge er i regi av Kreftforeningen.

Neste post på programmet var et sterkt møte med Bjørnar G. Holm, som har laget en kortfilm om det å miste noen til kreft. Som 16 åring døde moren hans, Jorunn Holm, av nevroendokrin kreft! Etter filmen ledet Regine Frisch (rådgiver i Kreftforeningen) panelsamtalen med Bjørnar og medlemmet vårt Tarald Ueland. Sistnevnte medvirket også i kortfilmen, med sine erfaringer som pårørende og etterlevende etter at datteren i 2015 døde av nevroendokrin kreft som 47 åring. Etter en kort pause ble deltakerne delt inn i mindre grupper for erfaringsutveksling.

Etter lunsj på lørdagen snakket overlege Khanh Do-Cong Pham (spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer på Haukeland universitetssjukehus) litt generelt om nevroendokrin kreft i bukspyttkjertelen, og erfaringene så langt med endoskopisk ultralydveiledet (EUS-veiledet) radiofrekvensablasjon (RFA) av nettopp nevroendokrine svulster i bukspyttkjertelen (pNET). Dette er det de på fagspråket kaller for en lite invasiv behandlingsmetode. Siden endoskopet føres inn i kroppen via en kroppsåpning, slipper man kirurgi, og dermed oppstår det færre komplikasjoner.

Det siste foredraget var med lege i spesialisering Magnus Andreas Nordstrand (Stavanger universitetssjukehus), som først snakket litt generelt om gastroenteropankreatiske neuroendokrine neoplasmer (GEP-NEN). Deretter fortalte han om videreføringen av forskningsprosjektet som så på forekomsten av GEP-NET i Sør-Rogaland i tiårsperioden 2003-2013. De har nå fått REK-godkjenning til å utvide inklusjonsperioden med ytterligere 10 år. Dette prosjektet har fått forskningsmidler fra CarciNor!

Under middagen lørdag kveld, var det høytidelig overrekkelse av CarciNors hederspris til medlem Inger-Elsa Kjustad, for sin mangeårige innsats i foreningen. Gratulerer!

Takk til alle som var med og gjorde helgen til en lærerik og veldig hyggelig samling! Vi gleder oss allerede til Landskonferansen neste år, som blir på Scandic Lillestrøm helgen 25.-27. april 2025!

F.v.: Overlege Khanh Do-Cong Pham, hedersprisvinner Inger-Elsa Kjustad sammen med styreleder Roy A. Farstad og daglig leder Mari Sandvold, og lege i spesialisering Magnus Andreas Nordstrand. Midterste bilde, foto: Marie Lunde