Sebra og NET-kreftpasienter

Sebra og NET-kreftpasienter

Publisert av Mari Sandvold den 10.02.21. Oppdatert 18.02.21.

Sebra og sebrastriper er det internasjonale symbolet for NET-kreft. Pasientforeninger og organisasjoner som arbeider i forhold til
nevroendokrin kreft (NET) har i mange år brukt sebrastripene som profilering og symbol.
Bakgrunnen for dette er ikke den Afrikanske sebraen,
men begrepet ”sebra” som referer til en lite trolig diagnose hos en pasient.

“When you hear hoof beats, think of horses, not zebras.”


Gjennom sebraen markerer pasientforeninger over hele verden arbeidet for pasienter og pårørende som er rammet av nevroendokrin kreft. Vi gjør vårt engasjement synlig på en god og særegen måte.

 

Sebra stripene forteller om tilhørighet
Stripene har sosiale fordeler i sebra flokken. Disse er individuelle for hver enkelt sebra, og hjelper medlemmene i flokken til å identifisere den enkelte sebra. Dette hjelper dem til å finne igjen familiemedlemmer. Stripene hjelper dem med å ha individualitet i sebra flokken, og hjelper dem i forhold til å være et medlem av gruppen.

Dette er det vi arbeider for i CarciNor. Vi har alle vår individuelle sebrasykdom, våre egne individuelle sebrastriper. 
I CarciNor bruker vi dette til å danne et fellesskap i kamp mot nevroendokrin kreft. 
Vi danner et fellesskap som hjelper og støtter hverandre i kamp mot en alvorlig kreftsykdom.

 

Tenk sebra
Det er et faktum at NET- kreft pasienter ofte får stilt feil, eller får for sen diagnose - dette kan ha negative følger for overlevelse og livskvalitet.
Det er viktig å ha en pasientforening som arbeider for NET-kreftrammede og som minner helsepersonell på at - noen ganger er det en sebra, en lite trolig diagnose. Les mer om sebra i vår brosjyre her ...

Noen ganger er det en sebra, en lite trolig diagnose.

 

 

 

The International Neuroendocrine Cancer Alliance (INCA)
Den fremste internasjonale organisasjonen for NET-kreft pasienter og NET pasientforeninger er INCA. Den Internasjonale Nevroendokrine Kreft Alliansen, er en internasjonal allianse for NET-kreft. INCA representerer 20 NET-kreft organisasjoner i 17 land over hele verden. CarciNor er en aktiv bidragsyter i INCA, og er en av stifterne av organisasjonen. CarciNor er også representert i INCAs hovedstyre. Les mer om INCA her ….

 

 

 

Netty - Et bilde forklarer mer enn 1.000 ord
Sebraen er et felles internasjonalt symbol NET-kreft, et symbol som også CarciNor bruker i stor grad. Den internasjonale NET-kreft alliansen INCA har sin egen sebra, Netty. Sebraen Netty brukes i mange sammenheng og illustrer arbeidet for NET-kreft pasienter og pårørende på en god måte. Ved å bruke Netty illustrer man situasjoner og problemstillinger som er de samme over hele verden. På tvers av landegrenser og språk får man frem utfordringene for NET pasienter uavhengig av hvor de bor.

Når man hører lyden av hover, tenk over at det kan være den relativt sjeldne sebraen og ikke nødvendigvis den mer vanlige hesten!