Vardesentere

Vardesentere

Publisert av Mari Sandvold den 10.02.21.

Likepersontjenesten på Vardesenterene er et sammarbeide mellom pasientforeningene og Kreftforeningen. Det er etablert Vardesenter mange steder i Norge.

På Vardesenterene er det en felles likepersontjeneste for kreftpasienter og nærstående. CarciNor er til stede på Vardesentrene sammen med de andre pasientforeningene som er tilsluttet Kreftforeningen. 

Les mer om Kirsten, hun er likeperson i CarciNor og er på Vardesenteret.

Vardesenter

På Vardesenteret finner du likepersontjenesten. Det betyr at du kan få snakke med en tidligere pasient som har bearbeidet sine erfaringer og bruker dette til å hjelpe, støtte og veilede andre pasienter og pårørende.

vardesenteret_logo_7182a

 Tjenesten bemannes av representanter fra pasientforeningene som representerer ulike kreftdiagnoser. Her   finner du også representanter fra CarciNor.

Likepersontjenesten kan også formidle kontakt til pasient- og likemannsorganisasjonene som driver med likepersonarbeid i ditt nærmiljø.

 
Tilbudet er åpent for alle.

Les mer om Vardesenteret på Radiumhospitalet
Les om Vardesenteret på St. Olavs Hospital i Trondheim


Vardesenteret på Haukeland i Bergen
Her kan du møte en likeperson i Vardesenteret i Atriet på Parkbygget. Det kan også legges til rette for besøk av en likemann på pasientrom, og etter avtale kan møtet foregå til andre tider.

Ønsker du å kunne prate med noen som har erfart hva det vil si å ha kreft eller å være pårørende? En som kan lytte, dele erfaringer og kanskje vise vei videre? Eller bare en du kan dele en liten stund med? Da er kanskje en likemann noe for deg.
Les mer om likemannstjenesten på Haukeland