Verdens kreftdag 2021

Verdens kreftdag 2021

Publisert av Redaktør ‎ den 18.02.21. Oppdatert 10.06.21.


Som pårørende har man kanskje andre behov og ønsker enn den som er syk. Som pårørende har man også behov for å kunne snakke med andre i samme situasjon. Som pårørende har man nok å tenke på om man ikke skal være bekymret for å "gå tom" for velferdspermisjonsdager! Pårørende har også rettigheter!

 

Medlemmene våre Sigrid og Andreas Vinsjansen er begge aktive i CarciNor Vest. Andreas stilte opp på NRK Hordaland og snakket om sin erfaring som pårørende. Du kan lytte til innslaget her (2:12:56, nest siste innslag).

Sammen med Kreftforeningen og de andre assosierte pasientforeningene inviterer vi til webinaret "Kreft krever krefter – pårørende trenger kraft".


Husk at det å være pårørene ikke kun er forbeholdt nær familie! Historien til Jeanette og Elin som var med på webinaret, kan du også lese på Verdens kreftdag-siden til Kreftforeningen. Det er viktiog å rette søkelyset på alle pårørende, enten du er en nabo, kollega eller en god venn til en som er rammet av kreft! Samtidig må vi ikke glemme at ikke alle pårørende får muligheten til å være den pårørende de ønsker å være! Som pårørende er man på en måte prisgitt den som "eier" sykdommen. Har du behov for å prate med noen? Våre likepersoner vet hva det vil si å leve med kreft, enten som pårørende eller pasient. Ta direkte kontakt med en likeperson, eller kontakt oss på post@carcinor.no!