Likepersoner

Trenger du en å snakke med

En likeperson har erfaring med NET-kreft, en som har gjennomgått det samme som deg.
CarciNor har likepersoner både for pasienter og pårørende.

Les mer …


Likepersoner i CarciNor

Her finner du en oversikt over CarciNors likepersoner

Les mer …


Vardesentere

Likepersontjenesten på Vardesenterene er et sammarbeide mellom pasientforeningene og Kreftforeningen. Det er etablert Vardesenter mange steder i Norge.

Les mer …


Kontakttelefon

CarciNor har egen kontakttelefon, som betjenes av foreningens likepersoner.

             21 420 680

Du kan også ta kontakt direkte med en av foreningens likepersoner.

Les mer …


Kan jeg bli Likeperson?

Det er ingen formelle krav til å kunne være likeperson. Men det er allikevel ikke alle som egner seg til å være likeperson. Vurderingen av egnethet gjøres av kvalifiserte personer knyttet til CarciNor ved gjennomføring av likepersonkurs.

Les mer …


Formelt om likepersonarbeidet

Likepersonarbeidet i CarciNor drives med grunnlag i CarciNors vedtekter, og våre retningslinjer for likepersonsarbeidet.

Les mer …


Likepersonarbeidet i CarciNor

Likepersonsarbeidet er en viktig del av CarciNors arbeid for personer med NET-kreft og deres pårørende.
Gjennom likepersonarbeidet vil vi bidra til en best mulig livskvalitet for de som er rammet av NET-kreft.

Les mer …


Likeperson for pårørende

Likepersoner for pårørende og nærstående er personer som selv har egen erfaring med hvordan det er å være pårørende til personer med NET-kreft, kreftsykdom. 

Les mer …


Hvem er en likeperson?

En likeperson i CarciNor er en person som på bakgrunn av egen erfaring om å leve med NET-kreft, kan være til hjelp for andre i samme situasjon og disses pårørende.

Les mer …


En likeperson er en god lytter

Kirsten er likeperson i CarciNor og likeperson på Vardesenteret

Les mer …


Informasjon om likepersonrapportering

Likepersonaktiviteten i CarciNor skal dokumenteres. Besøk/samtale som er gjennomført som likeperson skal rapporteres av den enkelte likeperson.

Les mer …


For likepersoner

Likepersonrapportering på e-post

Likepersonsaktiviteten skal rapporteres, her finner du rapporteringsskjema.

Les mer …


Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button