Tykktarmskreft NET

Nevroendokrine svulster i tykktarm (colon). NET-kreft i denne delen av tarmkanalen er ofte store og
vokser raskere enn andre typer nevroendokrin kreft.

 

Nevroendokrine svulster i tykktarmen er uvanlige og man får vanligvis ikke symptomer før sent i sykdoms forløpet. Når sykdommen oppdages har de fleste pasientene (2/3 av pasientene) spredning/metastaser til andre deler av kroppen. Det er en økende forekomst av disse svulstene de siste tiårene og antall tilfeller er noe høyere hos menn enn hos kvinner. NET i tykktarm er vanligst påvist ved pasienter som er 60 - 70 år.

 

Symptomer

Symptomene ligner vanlig tykktarmskreft. Dette kan være - slim i avføringen, endring i avføringsmønster, magesmerter, blod i avføringen, vekttap, blodmangel (lav blodprosent og/eller lave jernlagre).

Svulstene kan være så store at de hindrer tarmpassasje og at de blør lett. Når en svulst stenger tarmpassasjen blir det en forstoppelse og kun det tynne av avføringen kommer forbi. Dette kan gi et avføringsmønster som veksler mellom diaré og forstoppelse.

 

Forekomst

Nevroendokrine svulster i tykktarmen er sjeldent og omfatter ca. 8% av NET svulstene. NET svulster i tykktarm utgjør bare ca. 1% av kreftsvulster i tykktarmen. Kreftregisteret oppgir (2017) 3007 tilfeller av tykktarmkreft, med en liten overvekt av kvinner. 

For NET vil dette utgjøre ca. 30 tilfeller hvert år. 

I Norge er kreft i tykk- og endetarm (colorectal-/kolorektalkreft) den vanligst kreftformene og utgjør cirka 15 % av alle krefttilfellene. Colorektalkreft forekommer svært sjelden i 30-40 årene, men forekomsten øker etter 55- års alder.

 

Mange begreper

NET-kreft i tykktarm og endetarm har mange fellestrekk og omtales ofte sammen som colorectal nevroendokrine tumorer (CRNETs). Tykktarmskreft kan bli betegnet som koloncancer eller colon cancer. For endetarmskreft som rektalcancer eller rectal cancer.

CRNETs blir tradisjonelt referert til som carcinoide tumorer. Nevroendokrine svulster i tykktarmen og rektum kan også refereres til som hindgut carcinoider. Dette er gamle betegnelser og brukes nå i liten grad.

 

 

net artikkel bilde carc syndrome

Carcinoid-syndrom / flushing

Nevroendokrine svulster i første del av tykktarm og i tynntarm kan gi symptomer som betegnes som carcinoid syndrom. NET-kreft svulstene produserer da hormoner som serotonin og tachykininer, med diaré, flushing, skade på hjerteklaffene og astmaliknende plager. Flushing/rødming, man blir varm og tydelig rød i ansiktet. Les mer om carcinoid syndrom her ....

 

Mer informasjon

  • Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende (2)
  • Neuroendocrine tumours, Department of Metabolic Medicine, Imperial College London (3)
  • NETRF, Neuroendocrine Tumor Research Foundation (4)

 

Kilder:

(1) Oncolex http://www.oncolex.no/no/Nevroendokrine.aspx
(2)  Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende http://www.carcinor.no/images/stories/nevroendokrinkreft__pasient.pdf
(3) Neuroendocrine tumours, Department of Metabolic Medicine, Imperial College London http://erc.endocrinology-journals.org/content/11/1/1.full.pdf
(4) NETRF, Neuroendocrine Tumor Research Foundation, https://netrf.org/about-neuroendocrine-tumors/

 

 

Informasjon om nevroendokrin kreft som CarciNor deler er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos autorisert helsepersonell.

 

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button