Lunge carcinoid, NEC

Lungekreft NEC er hurtigvoksende NET-kreftsykdom, klassifisert som lavt differensiert nevroendokrin kreft.
NEC regnes blant de mest aggressive kreftformene vi kjenner til.

Lunge carcinoid, NEC betegnes som lavt differensierte svulster, nevroendokrint carcinom (NEC). Les mer om NEC i klassifisering her ...

NEC er delt inn i småcellet og storcellet carcinom. De fleste NEC (nevroendokrint carcinom) er småcellet carcinom (småcellet lungekreft). NEC er hurtigvoksende NET-kreftsykdom, klassifisert som lavt differensiert nevroendokrin kreft. NEC regnes blant de mest aggressive kreftformene vi kjenner til.

Småcellet carcinom (SCNEC) finnes hovedsakelig i lungene. En liten del av disse svulstene kan også oppstå andre steder i kroppen. Småcellet lungekreft er vanlig i Norge og er en kreftform som lungespesialister har lang erfaring med. SCNEC eller småcellet lungekreft kalles også oat-cell-carcinom (5). 

NEC i lunge 

NEC oppstår hovedsakelig i lungene. Så lenge svulsten bare er i lungene, er operasjon (kirurgi) mulig. I tillegg er kombinasjons behandling med cellegift og stråling vanlig. Dette skjer spesielt hvis det er metastaser i lymfeknuter bak brystbenet (de mediastinale lymfeknuter). 

Ved NEC i lunge er det viktig at legen ikke bare en god lungespesialist, men også har kunnskap og erfaring med behandling av kreft. Lungespesialister (pulmonologist) har spesialisert kunnskap innen et bestemt område, spør om din pulmonologist har spesialisert seg på behandling av lungekreft (5).

I sykehus hvor de behandler mange lungekreftpasienter er det også egne kreftsykepleiere med erfaring på lungekreft. Spesialsykepleiere kan gi støtte og tips om ting som følger med sykdommen, feks. smerte, uro, søvnløshet og angst.

Insidensen av småcellet lungekreft anslås til 15-20% av lungekrefttilfellene (ca. 600 tilfeller/år).
NEC i lunge omhandles under pakkeforløpet for lungekreft (8).

 

NEC utenfor lunge

NEC utenfor lungene, ekstrapulmonal småcellet carcinom (ESCC eller EPSCC).

NEC utenfor lungene er svært sjeldent og sykdommen er svært aggressiv. Det er derfor viktig at sykdommen vurderes og behandles av en spesialist med erfaring på pasienter med NEC.
Den enkelte pasient må vurderes individuelt hva som kan være den beste behandlingen. Dette kan være; kirurgi, med eller uten strålebehandling eller cellegift, eller en kombinasjon av cellegift og strålebehandling. Se video fra pasientforeningen NET Kanker(7)

Storcellet carcinom (LCNEC) er en sjelden kreftform og av disse oppstår omtrent halvparten i lungene. Resten forekomme i andre deler i kroppen. Ved storcellet carcinom kan det ofte være vanskelig å lokalisere primærtumor.

 

Behandling

Det er av stor betydning at behandlingen utføres i sykehus, eller i et samarbeid med et sykehus og leger som har erfaring med denne type kreft (7). 
Småcellet carcinom diagnostiseres ofte på et tidspunkt hvor det allerede foreligger spredning, og blir derfor sjeldent operert.
Pasienter med småcellet carcinom kan ha god effekt av behandling med cellegift.

Helbredelse ved NEC er mulig dersom svulsten er lokal og uten metastaser. Det er flere behandlings alternativ tilgjengelig om man ikke kan kurere sykdommen. Behandlingene er rettet mot å redusere symptomer, forlenge levetiden og forbedre livskvaliteten. Hvilken type behandling som velges er avhengig av den enkelte pasient. Det er også viktig å vurdere hvilken behandling man kan utføre og hvilken behandling man ikke ønsker å gjennomføre.

Immunterapi mot småcellet lungekreft

En ny type immunterapilegemiddel kombinert med et stoff som dreper kreftceller har vist seg å være svært effektiv i behandlingen av aggressiv småcellet lungekreft (fra ABC nyheter).

 

Behandling av NEC avhenger av: 

• tilstanden til pasienten 
• stedet der NEC har oppstått (primærtumor) 
• størrelsen på svulsten
• i hvilket stadie sykdommen er (er det dannet metastaser og hvor?) 
• plasseringen og mengden av metastaser

 

Den vanligste behandling for NEC er: 

• kirurgi (hvis mulig) noen ganger etterfulgt av cellegift (kjemoterapi)
• kirurgi (hvis mulig), noen ganger fulgt av stråling 
• en kombinasjon av cellegift og stråling 
• cellegift alene

 

Betegnelser på NEC

SCNEC, småcellet carcinom (Neuro Endocrine småcellet carcinom) 
LCNEC, storcellet carcinom: (Large Cell Neuro Endocrine carcinom). 
ESCC (eller EPSCC) ekstrapulmonal småcellet carcinom. 
SCLC er en felles betegnelse for SCNEC i lunge.


Mer informasjon

  • Kreftlex(1)
  • Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende (2)
  • The International Neuroendocrine Cancer Alliance (INCA), NET Cancer Day (3)
  • Kreftregisteret om NET-kreft(5)
  • Video fra NET Kanker pasientforeningen i Nederland, engelsk tekst (7)

 

Kilder:

(1) Kreftlex  http://kreftlex.no/no/Nevroendokrin-kreft.aspx 
(2) Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende  http://www.carcinor.no/images/stories/.....
(3) NET Cancer Day  http://netcancerday.org/learn-more/what-is-net-cancer 
(4) Wikipedia, small-cell carcinoma http://en.wikipedia.org/wiki/Small-cell_carcinoma
(5) Kreftregisteret om NET-kreft http://www.carcinor.no/images/stories/ressurser/Kreftregisteret%20om%20NET.pdf
(6) NET Kanker  http://www.youtube.com/watch?v=cEg4BVLV7RI&list=PL796553CD62757FF7 
(7) NET Kanker, NEC brosjyre http://www.net-kanker.nl/Neuro-endocriene-carcinoom-info.html 
(8) Pakkeforløp for nevroendokrine svulster. https://helsedirektoratet.no/retn..


Informasjon om nevroendokrin kreft som CarciNor deler er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med,
eller undersøkelse og behandling hos autorisert helsepersonell.

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button