Carcinoid

Tidligere ble høyt differensierte nevroendokrine svulster kalt carcinoid (karsionoid), som betyr "kreftliknende". Uttrykket carcinoid brukes nå lite, og da helst om nevroendokrine svulster i tynntarm og første del av tykktarm. 

Denne kreftgruppen ble først identifisert som en særskilt sykdom på midten av 1800 tallet, og betegnelsen carcinoid(6) ble gitt til denne gruppen i 1907 av den tyske professor Siegfried Oberndorfer (bilde) (5) som var den første som omtalte disse svulstene som "karzinoid". Han beskrev dem som ikke vanlig kreft, men en kreftlignende sykdom som ikke var så farlig. Dette er en forklaring enkelte leger bruker fremdeles, noe som er en helt feilaktig beskrivelse av disse svulstene.

Men på 1950-tallet ble det klart at disse saktevoksende svulstene kunne være ondartede og spre seg fra en del av kroppen til en annen slik som andre typer kreft.

Carcinoid brukes om svulster som skiller ut serotonin og andre kjemiske stoffer. Disse kan forårsake carcinoid syndrom. Carcinoid svulster oppstår vanligvis i fordøyelsessystemet eller i lungene.

 

Insidens

Insidensen av carcinoid svulster blir anslått til å være 1-2 tilfeller per 100,000, og bare 0.5% av all kreftsykdom (malignancy). For Norge vil dette gi 50-100 tilfeller/år.

 

GEP-NET

Nå blir beskrivelsen carcinoid svulst etterhvert erstattet i den medisinske litteraturen med beskrivelsen nevroendokrin kreft (NET) og/eller gastroenteropancreatic svulster (GEP) (gastro = mage, entero = tarmer/involler, og pancreatic = bukspyttkjertel) (8). 

Carcinoid eller carcinoid svulst er fremdeles brukt om NET-krefttyper som oppstår i magen, tolvfingertarmen, tynntarmen, blindtarmen, tykktarmen eller i endetarmen. Carcinoid blir også fremdeles brukt ved carcinoid syndrome, carcinoid hjertesykdom og carcinoid fibrosis. 


 

Mer informasjon

  • Kreftlex(1)
  • Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende(2)
  • The International Neuroendocrine Cancer Alliance (INCA), NET Cancer Day(3)
  •  Wikipedia, Neuroendocrine Tumor(4)
  • Gastrointestinal Neuroendocrine Tumors (NET)(7)
  • Gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors, Dr. Alexandria Phan(8)

 

Kilder:

(1) Kreftlex http://kreftlex.no/no/Nevroendokrin-kreft.aspx 
(2) Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende http://www.carcinor.no/images/stories/nevroendokrinkreft__pasient.pdf
(3) NET Cancer Day http://netcancerday.org/learn-more/what-is-net-cancer
(4) Wikipedia, Neuroendocrine Tumor http://en.wikipedia.org/wiki/Neuroendocrine_tumor
(5) Wikipedia, Siegfried Oberndorfer http://en.wikipedia.org/wiki/Siegfried_Oberndorfer
(6) Wikipedia, Carcinoid http://en.wikipedia.org/wiki/Carcinoid
(7) University of Wisconsin Dep. of surgery http://www.surgery.wisc.edu/specialties/endocrine-surgery/conditions-and-procedures/gastrointestinal-neuroendocrine-tumors-net/
(8) Dr. Alexandria Phan http://www.news-medical.net/news/20141022/Gastroenteropancreatic-neuroendocrine-tumors-an-interview-with-Dr-Alexandra-Phan.aspx

 

Informasjon om nevroendokrin kreft som CarciNor deler er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos autorisert helsepersonell.

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button