Nyheter og nyhetsarkiv

CarciNors forskningspris for 2013

Forskpris 2013

CarciNor deler ut forskningsmidler til forskning innen NET-kreft. 

CarciNor forskningspris 2013
til to forskningsprosjekter.

- Symptomer, symptomlindring, vitaminstatus og livskvalitet hos pasienter
med metastatisk nevroendokrin tynntarmskreft.

- Gastroenteropancreatiske nevroendokrine neoplasmer og svulster
(GEP-NENs & NETs): epidemiologi, klinisk-patologiske karakteristika,
behandling og overlevelse.

Les mer om CarciNors forskningspris her ............

 

Forskningsfond tildelt 2013 mai 14

Beskrivelse av prosjektene som har fått CarciNors forskningspris for 2013

- Symptomer, symptomlindring, vitaminstatus og livskvalitet hos pasienter med metastatisk nevroendokrin tynntarmskreft.
Prosjektet er et samarbeid mellom NET-kreftspesialister på Haukeland Universitetssykehus og Oslo Universitetssykehus.

- Gastroenteropancreatiske nevroendokrine neoplasmer og svulster (GEP-NENs & NETs): epidemiologi, klinisk-patologiske karakteristika, behandling og overlevelse.
En populasjonsbasert kohort studie fra Sør-Vestlandet.
Prosjektansvarlig er Jon Arne Søreide, professor dr.med, Stavanger

Les pressemeldingen om CarciNors forskningspris her ............

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button