Nyheter og nyhetsarkiv

Brukermedvirkning

Brukermedvirker 2web

Brukermedvirker fra CarciNor.
Gjennom brukermedvirkning sikrer vi at våre interesser som kreftrammede blir ivaretatt på en best mulig måte.

Vil du være med på å forbedre forholdene for pasienter og pårørende?

Brukermedvirkning er en demokratisk rettighet som vi kreftpasienter har. Gjennom brukermedvirkning sikrer vi at våre interesser som kreftrammede blir ivaretatt på en best mulig måte. Dette er en lovfestet demokratisk rettighet som er umåtelig viktig både for oss som er pasienter i dag, og ikke minst for de som kommer etter oss.

Les mer om brukermedvirker fra CarciNor her.... 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button