Nyheter og nyhetsarkiv

Ny NET-kreft brosjyre

Hva er NET web

Nordisk samarbeide om ny NET-kreft brosjyre. Pasientveileder for deg som er pasient, pårørende eller helsepersonell.

For første gang har pasientforeningene CarciNor, Carpa (S) og NETpa (DK) samarbeidet med NNTG (Nordic Neuroendocrine Tumor Group) og Novartis for å ta frem ny og oppdatert brosjyre om NET-kreft. Brosjyren tilsendes uten kostnad til alle medlemmer av CarciNor.

Hva er NET-kreft? Å leve med nevroendokrin tumor - pasientveileder.
For deg som er pasient, pårørende eller helsepersonell. 
Takk til The NET Alliance, Novartis Onkology for støtte og bistand i forbindelse med utarbeidelse av brosjyren.

 Hva er NET1

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button