Nyheter og nyhetsarkiv

FORSKNING

CarciNors Forskningspris 2015

 Forskningspris 2015 web2

CarciNors Forskningspris for NET-kreft er utdelt på NET-kreft dagen.
For 2015 har CarciNor tildelt kr. 100.000.- til forskning fordelt likt på to prosjekter.

CarciNor har tildelt forskningsprisen til overlege
dr.med. EspenThiis-Evensen, Rikshospitalet, og dr.med. Henning Langen Stokmo, Ullevål.

.

Hvorfor vokser spredningssvulstene fra nevroendokrine tynntarmssvulster mye raskere enn primærtumor? 

Studiens formål 

Øke forståelsen for mekanismer som regulerer vekst av nevroendokrine svulster utgått fra tynntarmen. 

Mål med studien 

Hovedmål: Ved å analysere exomet (alle proteinkodende deler av genomet/ arvestoffet) og transkriptomet (alt RNA) og proteinsammensetningen i vevsprøver fra utgangssvulster og spredningssvulster fra samme pasienter vil vi prøve å identifisere forskjeller mellom utgangssvulst og spredningssvulster. 

Vi vil da kunne påvise signalveier av betydning for svulstvekst som er aktivert eller hemmet, enten i utgangssvulsten eller i spredningssvulstene. Kunnskap om slike signalveier kan i neste runde brukes til å utvikle medisiner som kan påvirke svulstvekst.

 

Les mer om CarciNors Forskningspris i vår folder om Forskningsprisen for 2015.

Forskningspris 2015 web1                    

 

Forskningsmidler fra CarciNor

Bakgrunnen for at CarciNor kan dele ut forskningsmidler er CarciNors medlemmer. Små og store bidrag, og ikke minst mange minnegaver. En flott måte å minnes og hedre en person som er gått bort.

Gjennom tildeling av prisen, både i år og tidligere, viser vi som forening at vi tar godt vare på de innsamlede midlene til NET-kreft pasienters beste. CarciNor er en aktiv forening i forhold til å ta de innsamlede midlene i bruk, dette er ikke midler som bare settes av på en konto. Av de innsamlede midlene går 100% til formålet, administrasjonskostnadene dekkes av CarciNors ordinære midler. 

Les mer om CarciNors forskningspris i våre retningslinjer for forskningsprisen.

http://www.carcinor.no/index.php/tenksebra/carcinor-og-forskning

 

Søk om midler til forskning på NET-kreft

CarciNor deler årlig ut forskningsmidler til forskning på NET-kreft. Søknadsfrist er 15 september. Les mer her....

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button