Nyheter og nyhetsarkiv

Kreftomsorg ved NET-kreft

 Kreftomsorg web

The NET Platform presenterer konkrete politiske anbefalinger for hvordan NET-kreft omsorgen kan forbedres i Europa.

 

Anbefalinger om kreftomsorg ved nevroendokrine svulster (NET)

For å drøfte utfordringene ved NET-kreft har The NET Platform vært samlet til konferanse i Europaparlamentet den 10. november, på verdens NET-kreft dag, de siste årene. Konferansen har kommet med konkrete politiske anbefalinger for hvordan NET-kreft omsorgen kan forbedres i EU og Europa.

Pasientene har vært representert ved The International Neuroendocrine Cancer Alliance (INCA), som er en internasjonal paraplyorganisasjon for NET-kreft, med 20 NET organisasjoner i 17 land over hele verden. CarciNor er en aktiv bidragsyter i INCA, og er en av stifterne av organisasjonen. CarciNor er også representert i INCAs hovedstyre.

Les mer om The NET Plarform og anbefalinger om kreftomsorg ved NET-kreft i CarciNors blogg her....

                    

Anbefalingene fra konferansen fokuserer på tre hovedtemaer:

  1. KUNNSKAP OG DIAGNOSTISERING. Det å kjenne igjen NET og stille en diagnose i rett tid er en stor utfordring som bare kan møtes ved å øke bevisstheten blant helseprofesjonelle. Det å identifisere en sjelden sykdom ut fra relativt vanlige eller tvetydige symptomer er en utfordring som bare kan møtes ved at praktiserende allmennleger får klar og tydelig veiledning.
  1. PASIENTFORLØPET. Siden NET angår ulike fagfelt, er tiltaksplaner et hovedfokus for disse anbefalingene. Det å etablere sentre og nettverk hvor spesialister kan forholde seg til samtlige aktører i NET-omsorgen, vil være et betydelig skritt mot å forbedre NET-omsorgen på lang sikt.
  1. FORSKNING OG INNOVASJON. Det å drive med kontinuerlig forskning og innovasjon på dette feltet er helt avgjørende for å gjøre fremskritt i kreftomsorgen. EUs medlemsland må sikre at insentiver er på plass som stimulerer til utviklingen av nye behandlingsformer for NET, og også utlyse midler til NET-spesifikk forskning gjennom EUs forsknings- og finansieringsprogrammer, som for eksempel Horizon 2020.
Policy cn sammendrag NET Exec Policy cn anbefalinger NETs CN NET Platform 08 November Event
     

The NET Platform presenterer konkrete politiske anbefalinger for hvordan NET-kreft omsorgen kan forbedres i Europa.

Disse er presenteret i tre dokumenter, disse er tilgjengelig på CarciNors blogg her.....
Norsk oversettelse ved CarciNor. Les den engelske utgaven på INCAs hjemmeside her ….

 

Les mer om anbefalingene om kreftomsorg ved NET-kreft i CarciNors blogg her....

 

 

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button