Nyheter og nyhetsarkiv

Foreløpig dato for Landskonferansen 2020

29.-30. oktober for likepersonkonferansen og 30. oktober-1. november for ekstraordinært Landsmøte og Landskonferanse.

coronavirus 3992933 Foto CDCPexels

Illustrasjonsfoto: CDC/Pexels

Styret i CarciNor besluttet i mars å avlyse Likepersonkonferansen 19.-20. mars, og Landsmøte og Landskonferansen 20.-22. mars. Etter å ha rådført oss med medisinsk ekspertise vedrørende våre medlemmer/pasienter sin allmenne helsetilstand i forhold til utviklingen av koronaviruset i Norge, valgte vi å ikke utsette våre medlemmer for ytterligere risiko, og dermed avlyse konferansen.

Nytt tidspunkt for likepersonkonferansen blir 29.-30. oktober, og ekstraordinært Landsmøte og Landskonferanse blir den 30. oktober-1. november 2020, og vi vil fremdeles være på Quality Hotel Tønsberg. Styret gjør en ny vurdering over sommeren med tanke på gjennomføring av planlagte Likepersonkonferanse og Landskonferanse i overgangen oktober-november.

QualityHotelTønsberg

Foto: Quality Hotel Tønsberg

Siden det er langt fram til ekstraordinært årsmøte, har alle medlemmer fått tilsendt årsberetningen, årsregnskap, balanse og revisors beretning  for 2019 på e-post.

Til informasjon vil styret bli sittende på bakgrunn av koronasituasjonen fram til vi får avholdt valg på et ekstraordinært årsmøte eller eventuelt et ordinært årsmøte i 2021.

Har du spørsmål, så ta kontakt med sekretariatet på .

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button