Nyheter og nyhetsarkiv

CarciNor har dannet lokallag i Bergen

CarciNor, pasientforeningen for personer med nevroendokrin kreft, har dannet lokallag i Bergen. På medlemsmøte i kreftforeningens lokale i Bergen for kort tid siden, dannet CarciNor sitt første lokallag, CarciNor Vest.

Pasienter med nevroendokrin kreft på vestlandet behandles ved Haukeland Universitetssykehus, og det var naturlig for CarciNor å danne sitt første lokallag her. CarciNor er en pasientforening tilsluttet Kreftforeningen, og lokallaget har tilknytting til Kreftforeningens kontor i Bergen. Foreningen har også egen kontaktperson ved Kreftforeningens kontor.

Les mer om dennelsen av CarciNor Vest her

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button