Livsmestringskurs

Livsmestringskurs på Montebellosenteret 27.-29. august 2021

CarciNor ønsker velkommen til et livsmestringskurs på Montebellosenteret på Mesnali (litt ovenfor Lillehammer) den siste helgen i august. Temaet vil være mental og fysisk livsmestring, og det vil være både fellesforelesninger og gruppearbeid. Kurset er for både pasienter og pårørende.

Detaljert program sendes ut i forkant av kurset.

Egenandelen vil være på 500,- NOK per pers. for hele helgen.

Ved stor pågang vil medlemmer som ikke har deltatt på samlinger eller kurs i regi av CarciNor tidligere bli prioritert.

Antall deltakere vil være avhengig av smittevernrestriksjoner, og på nåværende tidspunkt er det vanskelig å forutsi hvordan smittesituasjonen vil være i slutten av august. Vi ber derfor om forståelse for at endelig bekreftelse på deltakelse først vil komme i begynnelsen av august. Da vil det også være betalingsfrist for egenandelen.

CarciNor krever at alle deltakere må ha dokumentasjon på å ha satt siste dose min. 1 uke før oppstart av kurset. Hvis smittetrykket i samfunnet er høyt etter sommeren kan Montebellosenteret likevel bestemme å ta hurtigtest av alle deltakere.

Vi håper og tror at vi kan ønske velkommen til Montebellosenteret i august!

Send påmelding til post@carcinor.no eller på 412 56 297 så fort som mulig, men seinest innen 10. juli!

Detaljer

Dato fredag 27. august 2021 - 16:00
søndag 29. august 2021 - 14:00
Kalender Åpen kalender

Sted

Navn Montebellosenteret
Adresse
Kurstedvegen 5
2610 Mesnali
Kjøreinstruks